COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 3 / 2011

Číslo 3 / 2011

Číslo 3 / 2011
Vychází 7. března 2011

 

Obsah čísla

Editorial
 

Jedině možně rozumně

str. 1

Téma
 

Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče

str. 3 - 4

Výzkum
 

Jak potřebná je prevence pracovního násilí?

str. 4 - 5

Nové knihy
 

Základy praktické terminologie pro sestry

str. 5

Ze zahraničního tisku
 

Nursing Times, 2010, 106, č. 32, 41, 43

str. 6

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Akutní myeloidní leukémie u 54leté pacientky

str. 7 - 10

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s mechanickou poodporou srdca ECMO na OAIM

str. 11 - 14

 

Ochrana zranitelných dospělých – systém britské péče

str. 14 - 16

 

Starostlivosť o spirituálne potreby nevyliečitelne chorých a zomierajúcich

str. 17 - 18

 

Anglická diabetologická terminologie

str. 19 - 20

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Bezpečnost personálu ve zdravotnickém zařízení

str. 21 - 25

 

Screening rizika pádů v pediatrii

str. 25 - 27

Kongresový list
 

Týmovost v hojení ran

str. 30 - 31

 

Dekubitus – indikátor kvality ošetřovatelské péče

str. 31 - 34

 

Řešení pro suché i exsudující rány

str. 35

Odborné téma
 

Geriatrie. Výživa u lidí s demencí z pohledu ergoterapeuta

str. 37 - 38

Ze zahraničního tisku
 

Geriatrie. Hledání nejlepší praxe při ošetřování tržných poranění kůže u seniorů

str. 39 - 41

Odborné téma
 

Operační krytí. Operační krytí – pomůcky na jedno použití versus klasické materiály

str. 42 - 43

Ze zahraničního tisku
 

Operační krytí. Prevence a kontrola infekcí na operačním sále: snižování rizika infekce operační rány.

str. 44 - 48

Zpravodaj ČAS
 

ČAS před fórem delegátů piluje program

str. 49 - 50

 

13 základních oblastí spolupráce ČAS na reformě zdravotnictví

str. 50

 

Kandidátky na prezidentku ČAS na volební období 2011–2015

str. 51

 

Pracovní den – mezinárodní spolupráce ČAS s EDTNA/ERCA

str. 52

Zaznamenali jsme
 

Telekonference o vzdělávání v roce 2011

str. 54

Volné chvíle
 

Konopná kosmetika – pomocník z přírody nejen pro ekzematiky

str. 55