COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2011

Jedině možně rozumně

Datum: 7. 3. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Velice pečlivě jsem sledovala kauzu Děkujeme, odcházíme a postoje sester v průběhu toho, jak se vyvíjela. Situace nebyla jednoduchá, měnila se každým dnem a tlaky na sestry byly obrovské. Také názory jednotlivých sester nebyly jednotné. Pro někoho byl prioritou klid ve zdravotnictví a zabránění chaosu, pro někoho princip a zásady, jiný měl na mysli především poslání ošetřovatelství a blaho pacienta, někdo myslel na peníze, jiný na prestiž a posílení role sester a možnost víc hovořit do budoucích změn ve zdravotnictví. Část byla přesvědčena, že by se sestry tentokrát měly svého požadavku ve prospěch lékařů vzdát.

Česká asociace sester (ČAS) se distancovala od drsné iniciativy LOK a trvala na tom, že měšec pro odměňování zdravotníků je ve státních zdravotnických zařízeních jeden, a proto, už pro pouhou spravedlnost, je třeba vedle lékařů, bude-li jim přidáno, přidat i ostatním nelékařům. Lékaři ale trvali na tom, že od výpovědí neustoupí, pokud část z jimi vyvzdorovaného slíbeného obnosu dostanou sestry. Prezident ČLK Martin Kubek to v pořadu Václava Moravce vyjádřil slovy, že sestry hodily do dohody mezi vládou a odbory vidle. Nakonec je ale vytáhly, ustoupily a poslední velká překážka dohody padla. Výsledek se dnes už dá předpokládat.

Nemocniční lékaři dostanou okamžitě dvě miliardy, budou jim přidány do platů podle jejich kvalifikace a délky praxe, změna tarifních tabulek bude provedena neprodleně.

ČAS ovšem jednala jedině možně rozumně. Není odborovou organizací a tím hlavním nejsou pro ni platy. Její prioritou je vedle ochrany členů i přímá účast na zdravotnických reformách, a ta jim byla ministrem zdravotnictví slíbena. ČAS zformulovala 13 základních bodů této účasti, určitý strategický postup, který byl akceptován. Přesné znění najdete buď na www.cnna.cz, www.florence.cz nebo v rubrice Zpravodaj ČAS v tomto čísle časopisu.

Florence hodlá ve svém obsahu na změny v postavení profesní organizace reagovat. Budeme sledovat změny obsažené v malé i velké novele zákona č. 96/2004 Sb., té malé, která by již ve velmi krátké době měla začít platit v praxi a přípravu a obsah té veké. Budeme informovat o nových výkonech a Sazebníku výkonů a o veškerých změnách ve vzdělávání nelékařů a v jejich registraci.

Možná, že si některé sestry po právě proběhlých krušných zkušenostech myslí, že ČAS měla vybojovat víc, že měla na svých platových požadavcích trvat, že sestry měly také pohrozit jako lékaři výpověďmi. A jsou nyní zklamané. Já si však myslím, že až se všichni otřepou, zjistí, že účast sester na reformách je profit mnohem hodnotnější než problematických pár korun na odměnách. Spoluúčast na řízení ošetřovatelství je pak vedle jiného i zálohou na odpovídající platové ohodnocení všech nelékařů.

16. 2. Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si