COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2011

Číslo 4 / 2011

Číslo 4 / 2011
Vychází 4. dubna 2011

 

Obsah čísla

Zamyšlení
 

Léčebné prostředí

str. 1

Editorial
 

Esa a dámy

str. 1

Téma
 

Sestra v následné péči včera a dnes 

str. 3 - 4

Ze zahraničního tisku
 

Péče o pacienty s demencí

str. 5

Kazuistika
 

Paliativní onkologická péče o pacientku s lokálně pokročilým maligním melanomem

str. 6 - 7

Praxe
 

Vývoj zraku a jednoduchého binokulárního vidění u dětí

str. 7 - 8

Vzdělávání
 

Nový studijní obor zdravotně-sociální pracovník v novém studijním programu

str. 8

Nové knihy
 

Logopedie v ošetřovatelské praxi

str. 9

 

Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

str. 9

 

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví

str. 9

Právo
 

Prohřešky v ošetřovatelské dokumentaci

str. 10

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Tonutí: využití oscilační ventilace u dospělých

str. 12 - 15

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Některá psychologická hlediska v péči o děti s potižením

str. 16 - 17

 

Hrozba menom tuberkulóza

str. 18 - 19

Ze zahraničního tisku
 

Nepřímá podtlaková terapie: inovovaná technika využití systému podtlakové terapie ran

str. 20 - 21

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Strach ze smrti, umírání a umění doprovázet z pohledu všeobecné sestry a laické veřejnosti

str. 24 - 30

Praxe
 

Stomické zdravotnické prostředky

str. 32 - 38

Zpravodaj ČAS
 

Šetření dekubitů na národní úrovni jako podpora pro rozhodování

str. 39 - 40

 

Kvalita v ordinacích praktických lékařů

str. 40 - 41

 

Fórum delegátů posunulo ČAS

str. 41

 

„Nebudeme zanedbávat nelékařské zdravotnické pracovníky“

str. 42

Volné chvíle
 

Při redukci váhy nezapomínejme na vlákninu

str. 43