COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2011

Esa a dámy

Datum: 4. 4. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Už za pár dní, 26. března, zahájí opět po čtyřech letech jednání nejvyšší plénum České asociace sester (ČAS) – Fórum delegátů. Dá se očekávat, že vedle jiných problematik se vrátí k nedávným událostem souvisejících s akcí lékařů Děkujeme, odcházíme a bude analyzovat a zobecňovat nově získané zkušenosti.

Sestry zůstaly s pacienty ohroženými deklarovanými odchody lékařů solidární. Vládu podržely a do vzrušené atmosféry olej nepřilily. Lékaři svůj boj vyhráli, ale zůstala po něm pachuť. Ale i mezi sestry se vplížil nesoulad pramenící z odlišných stanovisek. Některé jsou dodnes přesvědčeny, že byly zase odstrčeny na vedlejší kolej a reptají, jiné jsou zajedno s ČAS, která vyjednávala a jsou spokojené s tím, co dohodla. Mnohé se domnívají, že to budou zase jedině ony, ty třísky, které budou létat, když se budou redukovat akutní lůžka.

Mnohokrát jsem si během uplynulých bouřlivých dní kladla otázku, proč právě lékaři jsou ve vyjednávání s ministerstvem úspěšnější než sestry. A došla jsem k následujícímu: je to lékař, kdo hraje s nejvyšší kartou. On je ten, kdo zachraňuje životy. Na druhé straně sestra je dáma. Předmětem jejího profesionálního zájmu je kvalita života, karta sice hodnoty nižší než eso, avšak karta nesmírně cenná, která nezřídka ve hře o pacienta vyhrává. Ale právě jen a jen v této hře. Tam, kde se hraje o peníze, nemá šanci. Sestry to vědí a do předem prohraných soubojů nejdou.

To je jistě první důvod, proč si vyšší mzdy dokázali vynutit právě lékaři. Ale je tu ještě něco, nad čím by se sestry měly na Fóru zamyslet. Výhodou lékařů oproti sestrám je jejich vyšší organizovanost, jejich vysoká stavovská solidarita a možná i větší odvaha zariskovat. Lékaři mají na rozdíl od sester svou komoru, která je všestranně podporuje a povinné členství v ní, mají akční odbory.

Řeknete, ale vždyť sestry a ostatní nelékaři také mají profesní organizaci s vysokým kreditem. Bohužel, její hlas není hlasem všech sester. Jsem přesvědčena, že v nedávné krizi se ČAS zachovala správně. Předvedla, že umí jednat prozíravě, ale i dostatečně tvrdě. Na veřejnosti byla vidět a slyšet a dnes už každý občan, který sledoval televizi ví, co je to Česká asociace sester. Nevybojovala sice pro sestry vyšší mzdy pro letošek, ale s lékaři srovnala krok od roku příštího a hlavně, vymohla si přístup k rozhodování o zdravotnických reformách.

Sestry tuto možnost ještě zcela nedoceňují. Prostřednictvím ČAS a vlastním přispěním k přípravě zákonů a vyhlášek si nyní mohou pro sebe vytvářet podmínky, které jim po všech stránkách umožní lépe vykonávat profesi, vzdělávat se a také si víc vydělat.

Na Fóru delegátů ČAS bude zvolena prezidentka, prezidium, bude zřejmě inovován program. Když trochu zalistujete v tomto čísle Florence, najdete v ní první stručnou zprávu. Uvidíte, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ledacos by bylo asi jinak, kdyby ČAS bezprostředně před svým vrcholným plénem neprošla svým malým ohníčkem, nevyzkoušela se a nevstoupila bezprostředně do zdravotnických reforem ministerstva zdravotnictví.

Jarmila Škubová, 14. března

 
  • tisk
  • předplatit si