COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2011

Fórum delegátů posunulo ČAS

Datum: 4. 4. 2011
Autor:

Po čtyřech letech se České asociaci sester (ČAS) opět zrychlil tep. V sobotu 26. března se do Prahy dostavilo 196 delegátek a delegátů oprávněných volit, aby na další čtyři roky zvolili prezidentku, prezidium a revizní komisi a také aby schválili nové stanovy ČAS a volební, jednací, disciplinární a finanční řád. Tyto dokumenty byly od roku 2010 průběžně podrobovány připomínkové činnosti ze strany všech členů ČAS a na Fóru delegátů byly v nové podobě schváleny.

Výsledky voleb:

Prezidentka ČAS (2. volební období): Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA (1961), ředitelka VFN, Praha

Viceprezidentka:

Ing. Bc. Irena Kouřilová (1959), lektorka vzdělávání nelékařských profesí, externí auditorka zavádění managementu kvality do zdravotnictví dle ISO 9000:2000, technický expert školení pro oblast zdravotnictví

Prezidium:

Veronika di Cara, Nemocnice v České Lípě, multioborová JIP

Mgr. Petra Charvátová (1972), rodičovská dovolená

Ing. Bc. Irena Kouřilová

Marie Koutová (1958), vrchní sestra, Alzheimercentrum, Filipov, o. p. s.

Bc. Jindra Kracíková (1952), staniční sestra, Strahov-DSS, VFN, Praha

Eva Kvasnicová (1951), VN, Brno

Mgr. Tomáš Petr (1977), vrchní sestra, psychiatrické oddělení, ÚVN Praha

Bc. Anna Skalická (1951), vedoucí laborantka, Ústav imunologie, FN v Motole, Praha

Předsedkyně disciplinární komise:

Miloslava Machovcová

Předsedkyně revizní komise:

Milena Nociarova

 
  • tisk
  • předplatit si