COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 5 / 2011

Číslo 5 / 2011

Číslo 5 / 2011
Vychází 2. května 2011

 

Obsah čísla

Editorial
 

Anketa nám pomohla, děkujeme!

str. 1

Téma
 

Start elektronické dokumentace v Benešově

str. 3 - 5

Nové knihy
 

Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu

str. 5

 

Aktivity pro skupinovou psychoterapii

str. 5

 

Prvních 365 dní v životě dítěte. Psychomotorický vývoj kojence

str. 5

Kazuistika
 

Pneumokoková meningitida u jedenáctileté dívky

str. 6

Praxe
 

Fluoridy v prevenci zubního kazu

str. 7

 

Sestra v následné péči. Vliv staniční sestry na životní fáze týmu

str. 8 - 9

Výzkum
 

Smrt a umírání na ARO

str. 9 - 11

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Ošetřovatelský proces u klienta po rozsáhlém operačním výkonu na GIT pro karcinom rekta

str. 12 - 16

Ze zahraničního tisku
 

Proč byl mozkový nádor původně považován za hypoventilaci z úzkosti

str. 16 - 17

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Self-manažment a edukácia astmatických pacientov

str. 17 - 19

 

Lymfedém z pohledu sestry domácí péče

str. 20 - 21

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Identita v profesi sestry z pohledu sester a rodinných příslušníků

str. 24 - 27

Ze zahraničního tisku
 

Psychická onemocnění jsou léčitelná

str. 28

Odborné téma
 

Oblečení a obuv zdravotníků nelékařů. Jak by měl vypadat (a jak vypadá) pracovní oděv v nemocnicích

str. 29 - 33

Zpravodaj ČAS
 

Co nás ohrožuje?

str. 34 - 35

 

Sledování dekubitů na národní úrovni – metodika prevalenčního šetření

str. 36 - 37

 

Multikulturní a právní pohled při ošetřování pacienta

str. 37 - 38

 

Nutriční péče v onkologii

str. 39 - 40

Zaznamenali jsme
 

Firemní mateřská škola – drah, ale významný benefit

str. 41

 

Nabídka volných míst sestrám i lékařům po celé Evropě

str. 41

Ze zahraničního tisku
 

Potravinové doplňky a další (nejen) nutriční péče

str. 43

Errare humanum est
 

Stížnost aneb příliš dobré srdce sestry

str. 44