COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2011

Anketa nám pomohla, děkujeme!

Datum: 2. 5. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Utíká to, utíká. Opět se přiblížil 12. květen, výročí narození Florence Nightingale. Mimořádnou sestru, která zmodernizovala ošetřovatelství, si v těchto dnech připomínají její následovnice a následovníci na celém světě. 

Slaví se Den ošetřovatelství. Také náš časopis má vedle narozenin i svátek, a to díky tomu, že jsme ho z úcty k profesi sestry pojmenovali právě po ní. Tím jsme se také tiše zavázali k tomu, že balíček velikosti A4, který s hlavičkou Florence dostávají zájemci do poštovních schránek nebo na pracovní stůl, není 64 stran popsaného papíru, nýbrž živý organismus, který se vyvíjí, který má svého ducha a vždy něco nového přináší. Není to samo sebou a je třeba o to usilovat.

Minimálně jednou za rok se čtenářů ptáme, co se jim na Florence líbí, co by chtěli změnit, co dodat, co je už nebaví, nezajímá, co je zbytečné. Chceme vědět, v jakém oboru pracuje ten, kdo nás čte, jaké věkové skupiny po nás sáhnou, jestli můžeme pomoci při studiu a mnoho dalších věcí.

Také letos jsme připravili anketu a obdrželi na pět set odpovědí. Přišly od jednotlivců a někdy i od celých skupin sester. Napsaly nám (přepokládám) všechny sestry Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a bylo moc hezké představit si, jak se domlouvají, že pomohou Florence. Všem – jednotlivcům i skupinám – nesmírně děkujeme.

Čtenáři mají právo nahlédnout i do kuchyně časopisu. Tedy – vaše odpovědi jsme nechali zpracovat profesionální agenturou a výsledky důkladně zhodnotili na poradě celého týmu.

Anketa potvrdila, že strukturálně je Florence postavena dobře. Časopis pomáhá sestrám při studiu i v praxi. Recenzované články, na kterých stojí odborná část, téměř nikdo nepovažuje za nadbytečně odborné nebo odtažité od praxe a jsou vítány. Ve Florence čtou sestry zejména zkušenosti z praxe, kazuistiky, novinky z ošetřovatelství, články věnované psychologii, komunikaci, managementu a články s právní problematikou. Jedno z předních míst zaujímají zprávy ze života České asociace sester. Potěšilo nás také, že jako vhodný doplněk k měsíčníku Florence začínají sestry používat mnohem aktuálnější www.florence.cz.

Samozřejmě nás zajímala i druhá strana zájmu čtenářů, lidově řečeno chvost. Po jeho analýze jsme se rozhodli přistoupit k některým změnám. O výběr ze zahraničních časopisů, který jsme pravidelně zveřejňovali, příliš velký zájem není, a proto ti, které přece jen zajímá, ho najdou na našich webových stránkách. Ze stejného důvodu letos zrušíme lekci cizího jazyka a rubriku pro volné chvíle. Získaný prostor vyplníme odbornými články z praxe a od tohoto čísla novou rubrikou právních kazuistik Errare humanum est (Chybovat je lidské). Také křížovku nám luští (s úspěchem) stále titíž lidé, a proto jsme usoudili, že její smysl se už vyčerpal. Na druhou stranu víme, že i pracovitá Florence měla svoje hobby (např. kočky) a že nejen prací živ je člověk. Proto sem tam něco na odlehčení slíbit můžeme, jako například v letním dvojčísle malé překvapení s možností výhry. Zprávy z kongresů, o které byl průměrný zájem, budeme napříště soustřeďovat do Kongresového listu.

Milé sestry a všichni ostatní zdravotníci nelékaři! Florence vám přeje krásné jarní dny a vše nejlepší k vašemu svátku!

Přejeme vám příjemné a přínosné chvíle nad Florence!

Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si