COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2011

Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu

Datum: 2. 5. 2011
Autor: red

/ Marie Šamánková a kol. / Grada Publishing, a. s., Praha, 2011 ISBN 978-80-247-3223-7 /

Publikace (jako první v naší literatuře) uvádí principy Pesso-Boyden terapie. Je zaměřena na široký rejstřík uživatelů: studenty zdravotnických a přidružených oborů středních i vysokých škol i odborníky ze zdravotnického, hospicového i sociálního terénu. Je zde poprvé komplexně zpracováno téma lidských potřeb ve zdraví a v nemoci tak, aby bylo srozumitelné pro studenty i ostatní uživatele – poskytovatele ošetřovatelské a léčebné péče. Seznámení se s obsahem knihy přinese zejména zdravotníkům pochopení hlouby lidských potřeb, naučí je poznávat tíživou situaci při jejich deficitu, nenaplnění, nesprávném naplnění, nepoznání, neschopnosti jejich pojmenování. Výrazně by text mohl pomoci v poznání, jak se chovat k lidem v nouzi co nejlépe a ohleduplně. Přínos publikace spočívá v pojetí tématu lidských potřeb, zabývá se teorií potřeb, pojetím potřeb ve zdraví, v krizi a v nemoci a s ohledem na věk. Specifickou kapitolou je péče o psychiku onkologicky nemocných dětí. Velmi významným úsekem je problematika naplnění potřeb rodinných příslušníků nemocných a v péči o pozůstalé. Autorský kolektiv vyšel z bohaté a dlouhodobé pedagogické činnosti, zkušeností s výukou studentů středních i vysokých škol, ze zdravotnické, sociální a hospicové praxe a ze zkušeností ze zahraničních institucí.

red.

 
  • tisk
  • předplatit si