COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Novinky ze sněmu

Datum: 6. 6. 2011
Autor: RW

V Brně se 21. května poprvé po březnových volbách sešel sněm předsedkyň odborných sekcí a regionů.

Hlavním úkolem sněmu bylo hovořit o vývoji a směřování ČAS v dalším volebním období, informovat účastníky zastupující jednotlivé sekce a regiony o rozdělení úkolů členů prezidia, o činnosti pracovních skupin a projektech, na kterých ČAS pracuje. Vývoj profesní organizace si na základě vývoje oboru ošetřovatelství žádá vytvoření vědecké rady České asociace sester. Tato vědecká rada bude využívat poznatků a zkušeností svých členů v čele s Mgr. Hanou Svobodovou, a to při realizaci výzkumů v oboru ošetřovatelství. Jednání navštívila Mgr. Alena Šmídová z odboru vzdělávání a vědy MZ ČR, která představila dílčí výsledky práce pracovní komise, které jsou prezentovány v rámci tzv. kulatých stolů v regionech České republiky. Dále se hovořilo o nadcházejících oslavách Dne ošetřovatelství, které ČAS letos připravila na 9. červen a spojila je již tradičně s oceněním členů ČAS, nominovaných sekcemi a regiony na Cenu Florence Nightingale.

RW

 
  • tisk
  • předplatit si