Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

První dvě vlaštovky v domácí péči

Datum: 6. 6. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Kvalita péče je ve zdravotnictví stále více ceněnou hodnotou. Přibývá certifikovaných nemocnic a zařízení ústavní péče. Málo se však ví o tom, že i mezi agenturami domácí péče u nás už existují dvě, které se mohou pyšnit Certifikátem mezinárodního systému měření kvality prostřednictvím normy ISO 9001.

Na otázky Florence odpovídaly ředitelky těchto dvou agentur: Miloslava Machovcová (MM), členka prezidia ČAS a vrchní sestra Arcidiecézní charity Praha a zároveň ředitelka Farní charity Neratovice, a Mgr. Bohumila Hajšmanová (BH), která vede plzeňskou ADP Domovinka, poskytující domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu, tísňovou péči a nově také denní a týdenní stacionář pro seniory.

Jak a u koho vznikla myšlenka získání certifikátu kvality pro vaše zařízení?

MM: Farní charita Neratovice působí již 20 let (od 1. 9. 1991) v oblasti home care, domácí zdravotní péče a sociální terénní služby. Byla jsem 17 let předsedkyní sekce domácí péče ČAS a mám zájem, aby domácí péče fungovala co nejkvalitněji. Naším snem a přecevzetím bylo získat certifikaci na odbornou kvalitní péči.

BH: Potřebovala jsem nějaký „nástroj“ (způsob), abych naši organizaci, která se neustále rozšiřuje, dokázala komplexně vést. Tím, že mi postupně narůstal počet zaměstnanců, tak ne všechny oblasti fungovaly dle mých představ. A proto jsem se rozhodla, že pokud neučiním kroky k lepšímu řízení, nastane v některé z poskytovaných služeb problém většího rázu. A tyto situace jsem chtěla eliminovat.

Jak to vše probíhalo?

MM: Celou dobu jsme se připravovali tak, aby domácí péče splňovala veškeré vyhlášky, zákony a dostala se i vybavením na vysoce odbornou kvalitní péči. Postupně jsem své zaměstnance připravovali na certifikaci, i když to znamenalo více práce, papírování a zapojení všech do tohoto procesu. Někdy se jim to moc nelíbilo, a jen opravdu ten, kdo měl zájem na zvyšování kvality péče, vydržel. Prošli jsme audity a odměnou bylo získání certifikátu a pochvala za výbornou přípravu.

BH: Když naše zařízení v roce 1998 vzniklo, byly jsme dvě sestry v domácí péči. Během několika let jsme se rozrostli na dvanáctičlenný kolektiv. V roce 2007 jsme si zaregistrovali pečovatelskou službu, která nám v naší činnosti chyběla, o 3 roky později i tísňovou péči. To už nás ale bylo 25 a byl nejvyšší čas začít pracovat na kvalitě našich služeb. Ne, že by naše sestřičky a pečovatelky nepracovaly kvalitně, šlo spíše o kvalitu v dokumentaci, uhlídat všechny právní věci, mít nastaveny standardy tak, aby byly funkční. Dalo to hodně práce, prakticky skoro rok jsme připravovali veškerou funkční dokumentaci. Byli jsme první, kdo se do certifikace pustil. Nikdo nám tudíž nemohl poradit, neměli jsme komu zavolat.

Jak se připravujete na rušení akut­ních lůžek v nemocnicích?

MM: Na celkové situaci, která je nyní ve zdravotnictví (a bude docházet ke snížení lůžek v nemocnicích), jsme připraveni. Jsou připraveny jak zdravotní, tak sociální služby i denní stacionáře a připravujeme i své zaměstnance. Zdravotní péče již zajišťuje dlouhodobě péči o klienty v terminálním stadiu, je plně vybavena přístroji. Zajišťujeme péči o peritoneální dialýzu, sestry jsou proškoleny, postupně se vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci.

BH: Máme nastavený systém řízení tak, že můžeme prakticky ihned přijmout sestry i pečovatelky. Horší je to s úhradami od pojišťoven, kde v současné době máme určitý limit na péči, pokud ho překročíme, jsme krácení na platbách. Pokud by tyto limity byly zrušeny a pojišťovny by nám nasmlouvaly další úvazky, není pro nás žádný problém přijmout do své péče více pacientů.

Doporučily byste získání certifikátu i jiným agenturám a jakou konkrétní pomoc byste jim mohly poskytnout?

MM: Všem agenturám bych doporučila připravit se na certifikaci a naše organizace je vždy ochotna poskytnout informace, proškolit. Já tomu říkám: udělat si pořádek v organizaci.

BH: Doporučuji ho zejména větším agenturám. Management musí být ale certifikaci nakloněn a musí zvládnout přesvědčit o tom své podřízené. Bez spolupráce celého kolektivu nemá cenu se do toho pouštět.

Jaké to má profity? Zlepšila se péče? Zlepšila se konkurenceschopnost?

MM: Veškerou řízenou dokumentaci naše zdravotní sestry a pečovatelky dodržují a pracují s ní. Myslím si, že své místo a pozici si vždy uhájíme a certifikace nám k tomu velmi pomáhá.

BH: Certifikace mezinárodním systémem měření kvality normy ISO 9001 nás posunula do kategorie poskytovatelů ošetřovatelských a sociálních služeb s vysokou úrovní. V organizaci jsme zjistili, že řadu procesů máme nastavenou, ale není celistvá dokumentace a návaznost v ní. To, jak se nám zlepšila péče, jsme začali posuzovat v roce 2010 spolu se zpětnou vazbou klientů ve formě hodnoceni našich služeb, kdy jsme poprvé vyhodnotili jejich vysokou spokojenost a máme také výstupy pro další období. Konkurenceschopnost jsme zatím neměli možnost posuzovat právě z důvodu, že jsme první v naší kategorii, ale dnes již víme, že jsme motivovali další poskytovatele ošetřovatelské a sociální služby k certifikaci normy ISO, což nám poskytne do budoucna možnost porovnávat své výsledky.

Jaká je vaše spolupráce na zvyšování kvality s ČAS?

MM: Jsem dlouholetou členkou ČAS, byla jsem u jejího zrodu. Vždy ČAS podporuji a chci podporovat rozvoj této profesní organizace svými zkušenostmi, pomocí a spoluprací.

Pozn.: Na otázky na Domovinku odpovídala B. Hajšmanová ve spolupráci s Mgr. Petrou Královou

Jarmila Škubová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si