COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Třetí kulatý stůl MZ ČR

Datum: 6. 6. 2011
Autor:

Vzdělávací projekt – výzva, kterou je dobré slyšet Velká novela ošetřovatelského zákona, široká diskuse shora i zdola

V květnu uplynul rok od počátku realizace vzdělávacího projektu s názvem Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. Projekt financovaný ze sociálních fondů EU podporuje vzdělávání zdravotnických pracovníků (včetně učitelek zdravotnických škol), kteří mají většinový pracovní úvazek mimo hlavní město Praha. Řekla to u třetího kulatého stolu konaného v brněnském NCONZO náměstkyně pro výuku IPVZ MUDr. Andrea Vrbovská, zástupkyně generálního dodavatele projektu. Tam se 19. května s vedoucími sestrami nemocnic Jihomoravského kraje setkaly také Mgr. Alena Šmídová z odboru vědy a vzdělávání MZ ČR a Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka ČAS, profesní organizace, která je partnerem projektu a která se současně podílí na návrzích novely zákona č. 96/2004 Sb.

Co nabízí projekt pro další rok?

Zástupkyně managementů nemocnic – hlavní sestry a náměstkyně ošetřovatelské péče – byly o dosavadních výsledcích projektu podrobně informovány a vyzvány ke spolupráci s využitím všech výhod a možností, které poskytuje. Ta hlavní spočívá v úhradě účastnického poplatku u vybraných akcí v akreditovaných kvalifikovaných a certifikovaných kursech a dalších aktivit, jako jsou konference, semináře a komplexní manažerské vzdělávání. A. Vrbovská přítomné vyzvala, aby se neobávaly do certifikovaných kursů vstoupit. Také uvedla, že IPVZ se během roku podařilo uzavřít smluvní vztahy s poskytovateli vzdělávacích aktivit, především certifikovaných kursů. Nabídka certifikovaných a akreditovaných kvalifikačních kursů je široká a je publikována na e-mailové adrese IPVZ: www.ipvz.cz. Prostřednictvím této adresy je možné též poradit se s odpovědnými pracovníky, jak postupovat při bližším zájmu. Vzdělávací akce zařazené do projektu jsou označeny logy projektu a od ostatních akcí se liší číslem akce (na 3. místě od konce je vždy číslo 5 pro nelékařské zdravotnické pracovníky). A. Vrbovská také informovala o velkém a stoupajícím zájmu zdravotníků o tuto formu vzdělání. Kvalitní práci na přípravě nových kursů odvedli realizátoři, kteří využili kapacit k získání finančních prostředků nových vzdělávacích programů (např. NCONZO Brno, SZŠ a VOŠ Zlín, ÚVN Praha). Do budoucna se počítá s rozšiřováním e-learningových programů, které budou rovněž akreditované a které budou probíhat v souvislosti s certifikovanými kursy. Projekt skončí v r. 2013.

Velká novela

A. Šmídová z MZ ČR informovala o tom, že 4. května byla řízením IPVZ pověřena bývalá ředitelka odboru vědy a vzdělávání MZ ČR Mgr. Vendula Pírková. Odbor, který řeší ošetřovatelství, nyní vede JUDr. Pavel Janda. Po představení návrhů tzv. transformační komise na MZ ČR do velké novely zákona proběhla kolem stolu velká diskuse a padlo mnoho námětů. Je jasné, že tato novela bude velkou změnou pro ošetřovatelskou praxi a dotkne se každé sestry. Tým, který ji připravuje, ústy A. Šmídové vyzval všechny, kterých se zákon týká, aby si své náměty a návrhy nenechávali pro sebe, ale aby je dali k posouzení. Konkrétně na adresu PhDr. Michaely Hofštetrové-Knotkové, náměstkyně NCONZO, nejpozději do konce června. Poté již začne probíhat legislativní proces.

V příštím čísle tohoto časopisu seznámíme čtenáře podrobně se všemi nejdůležitějšími změnami zákona č. 96/2004 Sb. 

 
  • tisk
  • předplatit si