COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 7 - 8 / 2011

Číslo 7 - 8 / 2011

Číslo 7 - 8 / 2011
Vychází 4. července 2011

 

Obsah čísla

Editorial
 

Zamyšlení před dovolenou

str. 1

Aktuálně / Po uzávěrce

Předávání ohně

str. 1

Téma
 

„Velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb.

str. 3 - 4

Nové knihy
 

Léčba koněm. Pouť otce za uzdravením syna

str. 4

 

Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let

str. 4

Praxe
 

Mezinárodní ošetřovatelství. „Mladý“ model J. C. Bacote

str. 5 - 6

 

Sestra v následné péči. Využití informačních technologií v ekonomickém myšlení staniční sestry

str. 7 - 8

 

Bezpečnostní pás jako prevence pádu pacienta v nemocnici Havlíčkův Brod

str. 8 - 9

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Syndróm diabetickej nohy

str. 10 - 13

Odborné téma
 

Hojení ran. Hojení ran z pohledu všeobecné sestry. Recenzovaný článek

str. 14 - 16

 

Hojení ran. Léčba bércového vředu a compliance pacienta – porovnání dvou případů. Recenzovaný článek

str. 16 - 18

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetřování uzavřeného infúzního systému

str. 19 - 21

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Diagnostika delirantního stavu testem MMSE

str. 24 - 26

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Předpoklady pro práci sester v hospici

str. 26 - 31

Zpravodaj ČAS
 

ČAS staví na osobnostech a spolupráci

str. 32 - 33

 

Kongres o společné cestě sester a lékařů stoletími

str. 33

 

X. konference pneumologické sekce

str. 34

 

Sledování dekubitů na národní úrovni – výpočty ukazatelů a jejich standardizace

str. 35

 

Cévní přístupy u chronické dialýzy

str. 36

 

Andrologie přilákala pozornost sester

str. 37

Zaznamenali jsme
 

Lodžské dny ošetřovatelství

str. 38

 

Ocenění Biele srdce 2011 pro sestry a porodní asistentky

str. 38

 

Modernizace dává šanci pacientům a mění práci sester

str. 39

 

Tolerance v životě

str. 39

 

Moderní dlouhodobá péče – 15. pražské gerontologické dny

str. 40 - 41

Aktuálně / Po uzávěrce
 

Virtuální trénink reality - aby zdravotníky nebolela záda

str. 42 - 43

Errare humanum est
 

K pochybení nedošlo, k poškození však ano

str. 44