COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

ČAS staví na osobnostech a spolupráci

Datum: 4. 7. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Den ošetřovatelství oslavila Česká asociace sester 9. června v divadle Radoslava Brzobohatého v Praze.

Sestry, reprezentantky ČAS z celé republiky, dostaly jako dárek k svátku hru Johna Godbera Vyhazovači. Nejočekávanější a nejdůležitější součástí slavnostního odpoledne však bylo udílení cen Florence Nightingale vynikajícím členkám, a to ve čtyřech kategoriích. Cenu Za rozvoj oboru obdržela Věra Kunová ze sekce zdravotních laborantů, cenu Za rozvoj ošetřovatelství Zuzana Štěrbová ze sekce oftalmologických sester, cenu Za rozvoj ČAS Libuše Krulišová z pediatrické sekce a cenu Za celoživotní dílo Jana Vlková ze sekce zdravotních laborantů.

Jaká je dnešní situace sester?

V průběhu oslav, ve svém slavnostním, slově vyjádřila prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA znepokojení nad některými jevy v ošetřovatelství. Uvedla, že je třeba si jasně říct, v jaké situaci se sestry nacházejí. Sama na tuto otázku odpověděla. Situace je špatná. Klesá zájem sester účastnit se v rámci celoživotního vzdělávání kongresů a seminářů, sestry už neplní sály jako dřív. Zůstávají ti, kterým o vzdělání opravdu jde. Mezilidské vztahy ve zdravotnických zařízeních jsou od konce loňského roku narušené a je třeba vyvíjet nemalé úsilí, aby to nepocítili pacienti. Vláda se podle informací D. Juráskové bude snažit zdroje pro zdravotnictví najít – a ČAS k tomu mlčet nebude. Její mandát je dnes už posílen o domluvený společný postup s dalšími 25 profesními organizacemi nelékařů. V závěru vystoupení D. Jurásková vyjádřila všem sestrám dík za jejich práci a hrdost na jejich profesní postoj orientovaný na pacienta.

Kdo jsou držitelky cen?

Věra Kunová nyní pracuje jako zdravotní laborantka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mnoho let sloužila ve funkci vedoucí zdravotní laborantky. V pracovní pozici se podílela na vývoji nových laboratorních metod, které zaváděla do praxe. Byla zakládající členkou a první předsedkyní sekce zdravotních laborantů a dodnes je její aktivní členkou. Byla členkou prvního prezidia ČAS, podílela se na vzniku vyššího odborného studia pro zdravotní laboranty, organizovala konference a semináře, aktivně se jich zúčatňuje. Spolupracovala na tvorbě vyhlášek a zákonů týkajících se jejího oboru.

Zuzanu Štěrbovou navrhlo prezidium na cenu Za rozvoj ošetřovatelství. Tato sestra pracovala celá tři volební období (12 let) ve funkci předsedkyně oftalmologické sekce, a mimo to v jejím výboru. Její přínos sekci je obrovský, ať je to aktivizace sester prostřednictvím vzdělávacích akcí, nebo její podíl na rozšiřování členské základny sekce. Prezidium ČAS na cenu Za rozvoj ČAS navrhlo Libuši Krulišovou, která je dlouholetou členkou pediatrické sekce (PS). L. Krulišová pracuje od r. 1988 jako vrchní sestra Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze. Byla jednou z iniciátorek sloučení PS ČAS a ČSS s cílem vybudování jedné silné profesní skupiny. Snahou bylo sjednotit vzdělávání dětských sester a motivovat je k dalšímu vzdělávání. Od r. 2000 je L. Krulišová předsedkyní pediatrické sekce. Množství konferencí a vzdělávacích akcí, které iniciovala a zorganizovala a kterých se aktivně účastnila, charakterizovala vysoká odborná úroveň a praktický přínos. Dlouhodobě tím přispěla a přispívá k rozvoji pediatrie jako oboru a také k posílení prestiže ošetřovatelství a odpovídajícímu postavení dětských sester. Cenu Za celoživotní dílo převzala Jana Vlková ze sekce zdravotních laborantů, zakládající členka ČAS. V té době byla hlavní střední zdravotnickou pracovnicí (SZP) hygienické služby MZ ČR. Po dvě volební období byla členkou prezidia ČAS, předsedkyní sekce SZP hygienické služby a až do konce roku 2010 místopředsedkyní sekce. Pracovala v Registračním centru ČAS od jeho založení a od r. 2004 dodnes pracuje v kreditní komisi ČAS. 1. 9. 2010 byla ministrem zdravotnictví jmenována členkou pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu na zlepšení proočkovanosti proti sezonní chřipce. Za ČAS se podílela na realizaci projektu Manipulace s nebezpečnými odpady, zejména odpady ze zdravotnictví, kde byla členkou vědecké rady. Velice aktivně se podílela na přípravě vzdělávacích akcí jak jednotlivých sekcí, tak prezidia ČAS.

Díky od Florence

Oceněné sestry si z oslav odnesly nejen krásné vzpomínky, ale i upomínkové dárky. Náš časopis byl poctěn tím, že se stal mediálním partnerem akce a tak mohl oceněným věnovat dárky, jejichž prostřednictvím chtěl poděkovat celé České asociaci za její dlouhodobou spolupráci.

Jarmila Škubová,

Fota Marta Jedličková

 
  • tisk
  • předplatit si