COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

Kongres o společné cestě sester a lékařů stoletími

Datum: 4. 7. 2011
Autor: vw

Zlín přivítal ve dnech 18. a 19. 5. přednášející a účastníky 1. mezinárodního kongresu, který se konal v Baťově nemocnici pod záštitou České asociace sester. 

Tématem byla historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence. Dějiny medicíny jsou s rozvojem ošetřovatelství a porodní asistence nerozlučně spojeny. Konkrétně se v tomto duchu hovořilo o vzdělávání v ošetřovatelství, vývoji etiky, historii ošetřovatelského procesu a ošetřovatelských diagnóz, vývoji zdravotní péče v některých regionech České a Slovenské republiky, o působení řádových sester v ošetřovatelství, historii porodní asistence, historii péče o novorozence a vývoji vzdělávání porodních asistentek. Ve vystoupeních byly zmíněny též slavné osobnosti z řad lékařů.

vw

 
  • tisk
  • předplatit si