COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

Tolerance v životě

Datum: 4. 7. 2011
Autor: vw

SZŠ a VZŠ v Liberci je pro odbornou veřejnost spojena již tradičně s Psychologickými dny a organizováním Psychologické soutěže zdravotnických škol České republiky. 

Tento rok byl v duchu tématu Tolerance v životě. 14. dubna proběhlo celostátní – ústřední kolo, kde vystoupili autoři nejlepších prezentací ze zdravotnických škol v regionech celé ČR. Tolerance, její podoby, důležitost a význam v práci sester i ve vztazích byla zmiňována v souvislosti s náboženským vyznáním, s manželstvím či partnerstvím, s homosexualitou, s možným generačním konfliktem, s handicapem, s druhem povolání, komplexně se životem a s tolerancí v případě vrozených vývojových vad člověka. Příspěvky studentů nebyly určeny jen pro posluchače v Liberci. Mnohým se podařilo zapojit i veřejnost a přispět tak k větší informovanosti i pochopení některých životních rozhodnutí.

Vítězi soutěže se stali Lukáš Pleticha a Petr Mašek, oba ze SSZŠ Mělník. Jejich práce Kapka tolerance pro Mášu byla ukázkou nejen tolerance, ale i snahy pomoci a zkouškou odvahy. Při prezentaci vystoupil autor, ale i „Máša“ – Petr Mašek, o kterém prezentace byla. Sám, ač postižen vrozenou vývojovou vadou, se po několika plastických operacích a po zralé úvaze rozhodl pomáhat lidem a pečovat o ně. Organizátorka akce, Mgr. Ilona Kopecká, na závěr pozvala všechny zájemce o psychologii ve zdravotní a sociální oblasti na tradiční Liberecké psychologické dny, které se budou konat 13. října 2011.

vw

 
  • tisk
  • předplatit si