COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 9 / 2011

Číslo 9 / 2011

Číslo 9 / 2011
Vychází 5. září 2011

 

Obsah čísla

Editorial
 

Klient si žádá jinou sestru

str. 1

Aktuálně / Po uzávěrce

Nabídka sestrám – Účast v preventivním programu

str. 1

Začíná škola. Vrstevnické programy neboli Peer programy

str. 1

Téma
 

Sestra v následné péči. Hospicová péče – I. část

str. 3 - 4

 

Program Grundtvig – příspěvek ke vzdělávání dospělých

str. 5 - 6

Nové knihy
 

Vnitřní svět traumatu

str. 7

 

Zůstat spolu nebo se rozejít? Průvodce partnerskou krizí

str. 7

 

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

str. 7

 

Hodnocení kvality života pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

str. 7

 

Pečovatelská služba a individuální plánování. Praktický průvodce

str. 7

 

Zdravotnická povolání

str. 7

Praxe
 

Adaptační proces sester v nemocnici s JCI

str. 8 - 9

 

Diagnostika a výskyt profesních dermatóz

str. 9 - 10

 

Sestra v následné péči. Demence, nebo deprese? Jak rozpoznat příznaky?

str. 11

Výzkum
 

Ohlédnutí za deseti lety

str. 11 - 12

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Syndrom spánkové apnoe – Ondinina kletba

str. 13 - 14

 

Aspirační pneumonie u psychiatricky léčené pacientky

str. 15 - 16

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Sestra jako manažerka péče o nevyléčitelně nemocné

str. 17 - 18

 

Etika pro život – aktuální problémy zdravotní péče

str. 19 - 21

 

Ambulance paliativní onkologické péče

str. 24 - 25

Volné chvíle

Přípravy soutěže Miss sestra 2011

str. 25

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Péče o hudební potřeby pacientů v Krajské nemocnici Liberec

str. 26 - 27

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Monitoring self-managementu zdravia sestier

str. 28 - 32

 

Terénní péče v porodní asistenci

str. 33 - 35

Ze zahraničního tisku
 

Péče o stomiky. Stoma a sexualita

str. 36 - 37

Odborné téma
 

Dekubity. Sledování výskytu dekubitů v ÚVN

str. 38 - 39

Zpravodaj ČAS
 

Plné sály Dáši Škochové

str. 40

 

Projekt Konference a semináře pro nelékařské obory se rozbíhá do měst

str. 41

 

Poděkování kolegyním ARIP

str. 42

 

Zvýhodněný očkovací program

str. 42

 

Bezpečná nemocnice

str. 43

Errare humanum est
 

Neschopenky z lásky

str. 44