COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Pečovatelská služba a individuální plánování. Praktický průvodce

Datum: 5. 9. 2011

/ Marcela Hauke / GRADA PUBLISHING, a. s. Vyjde v červnu 2011, cena 159 Kč ISBN 978-80-247-3849-9 /

Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci). Kniha je praktickým průvodcem, podle kterého jsou zaměstnanci zmiňovaných služeb schopni individuálně plánovat postup a práci se svými uživateli.

Podrobně popisuje standard č. 3 (Jednání se zájemcem), standard č. 4 (Smlouva o poskytování služby), standard č. 5 (Individuální plánování). Dále v něm čtenář najde způsob přístupu k jednotlivým skupinám uživatelů, různé formuláře (pro jednání se zájemcem, vzorové smlouvy, pro tvorbu a přehodnocení individuálních plánů), příklady z praxe, manuál klíčového pracovníka, návod na tvorbu individuálního plánu, rady, jak vést rozhovor s uživatelem, jak se připravit na inspekce kvality, jak skloubit péči a administrativu. Kniha zmiňuje i další standardy, které s individuálním plánováním souvisejí.

 
  • tisk
  • předplatit si