Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Poděkování kolegyním ARIP

Datum: 5. 9. 2011

V dňoch 3. až 4. júna 2011 sa konala v Ružomberku na Slovensku IV. celoslovenská konferencia sestier pra­cujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou.

Konferencie, ktorá mala té­mu Súčasná ošetrovateľská starost­livosť v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov. Medzi päťdesiati­mi zahraničnými účastníkmi z Česka, Poľska, Srbska a Rakúska bo­li Bc. Lenka Neumanová, podpred­sedníčka sekcie ARIP ČAS i viaceré kolegyne z Ostravy, Brna a Karvi­nej. V mene slovenských sestier sa im chceme poďakovať za účasť na konferencii s „piatimi vlajkami“, hodnotné príspevky, neformálne rozhovory i pozvania na podob­né odborné podujatia sestier v Čes­ku. Fotoprezentácia a podrobnej­šie zhodnotenie konferencie je na www.sksapa.sk.

 
  • tisk
  • předplatit si