COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Zvýhodněný očkovací program

Datum: 5. 9. 2011
Autor:

Ve Florence č. 6 jsme na str. 1 zveřej­nili dopis prezidentky České asocia­ce sester (ČAS) Mgr. Dany Juráskové členkám, kde jim sděluje, že společnost pro ně zajistila slevu v očkovacím preventivním programu zaměřeném na rakovinu děložního čípku a dalších HPV onemocnění.

Od 26. dubna, tedy ode dne, kdy byla akce zahájena, se programu zú­častnila řada sester a jejich rodinných příslušnic. Zájem o očkování však ne­ustává. Proto ČAS vyjednala pro ty, které nestačily do programu vstoupit a měly by o to zájem, prodloužení do konce roku. Prosí zájemkyně, aby po­stupovaly podle instrukcí na přilože­ném voucheru.

Očkování se skládá celkem ze tří vakcín. Cena tří dávek vakcíny, po­třebných pro kompletní očkování, se na trhu pohybuje okolo 11 000 Kč. Pro členky ČAS a jejich rodinné příslušní­ky je v rámci tohoto programu uplat­něna sleva, díky níž každý zájemce zaplatí pouze 6 626 Kč. Členky ČAS a jejich rodinné příslušnice ve věku do 25 let mohou zároveň využít i vý­hody programů zdravotních pojišťo­ven. Třetí dávka je zdarma (příspě­vek na očkování ze strany zdravotní pojišťovny).

jš, Zdroj: www.cnna.cz

 
  • tisk
  • předplatit si