COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2012

Koedukované kursy a stáže

Datum: 9. 1. 2012
Autor: MUDr. Jiří Pekárek

 

Dentální učení Kladno (DUK, sdružení) se stalo vítězem výběrového řízení na dodavatele implementace vzdělávacích programů Vzdělávací akce, stáže, kursy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči. Vzdělávací aktivity DUK jsou věnovány zubní péči o seniory, dětské pacienty a pacienty s hendikepem.

 

DUK se zaměřuje na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků praktikujících v zubním lékařství, ale také na vzdělávání zubních lékařů. Vzdělávací programy jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a jsou součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizované v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“. To znamená možnost vzdělá­vat mimopražské účastníky zdarma.

Nabídka kursů a stáží je pestrá a samozřejmostí je vzdělávání na akreditovaných pracovištích s kvalifikovanými lektory. V současné době produkuje DUK odborné kursy a stáže pro mimopražské zubní lékaře a dentální tým (všeobecné sestry, zubní instrumentářky, dentální hygienistky, zubní techniky a asistenty zubního technika).

Stáž či kurs?

Stáž je dvoudenní vzdělávací akce, která probíhá na akreditovaných pracovištích a může ji zajišťovat více lektorů. Celková délka trvání je minimálně 10 hodin. Obsahuje přímo praktický nácvik dovedností na základě nabytých teoretických znalostí.

Kurs pro nelékařské zdravotnické pracovníky je jednodenní vzdělávací aktivita v minimální délce 4 hodin. Odborné kursy jsou vedeny lektorem a probíhají ve výukových střediscích po celé ČR.

 

Co znamená koedukovaný?

 

Koedukovaná stáž či kurs je společné vzdělávání zubního lékaře a člena dentálního týmu. To znamená, že tento typ vzdělávací aktivity mohou oba absolvovat zároveň.

Kurs: Preventistka – nový člen dentálního týmu. Tento kurs obsahuje základy dentální hygieny, prevenci zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní se zvláštním ohledem na seniory, pacienty s hendikepem a děti. Kurs je zaměřen na teoretické znalosti a praktický nácvik činnosti všeobecné sestry, zubní instrumentářky a dentální hygienistky ve výchovné preventivní péči o pacienta v rámci zubní prevence. Neméně důležitou součástí vzdělávací akce, kromě nácviku praktických dovedností, je úloha a komunikace v rámci dentálního týmu.

Stáž: Základní vyšetřovací metody a asistence zubnímu lékaři. Tato stáž je realizována v koedukované formě. Je určena pro zubní lékaře a členy dentálního týmu (dentální hygienistky, všeobecné sestry a zubní instrumentářky). Stáž je zaměřena na odbornou asistenci zubnímu lékaři při stomatochirurgickém výkonu. V rámci druhého dne stáže je na programu samostatná praktická asistence při stomatochirurgickém výkonu na operačním sále. Součástí stáže je nácvik komunikace s pacientem, včetně informací o etických a právních aspektech výkonu povolání. Více informací naleznete na webových stránkách www.duk.cz a www.vzdelavani-zdravotniku.cz.

Srdečně Vás zveme na některou z našich vzdělávacích akcí!

Za DUK, sdružení MUDr. Jiří Pekárek, ředitel

 
  • tisk
  • předplatit si