COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2012

Prohlášení České asociace sester ke zneužívání sester poskytovateli zdravotní péče

Datum: 1. 10. 2012
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Česká asociace sester zásadně nesouhlasí s postupem zdravotnických zařízení, která pod záminkou znění vyhlášky MZ ČR o minimálním personálním vybavení, klade všeobecným sestrám podmínky, za kterým je převádí na méně placené pozice zdravotního asistenta.

V případě, že dojde k poškození pacienta v důsledku zanedbání péče všeobecnou sestrou způsobené nedostatečným personálním vybavením je Česká asociace sester připravena sestrám pomoci se před soudem i se zaměstnavateli bránit.

Zařazování všeobecné sestry do pozice zdravotnického asistenta, je podle ČAS v rozporu se zákonem č. 96/2004 Sb. Podle § 29 tohoto zákona nelze všeobecnou sestru zaměstnat jako zdravotnického asistenta. Všeobecná sestra nemá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta. Jedná se tedy o protiprávní krok. Všeobecné sestry, ale zejména jejich zaměstnavatelé se dostávají do velmi vážné profesní situace s právními důsledky. Nelze pominout ani to, že se jedná o snižování prestiže povolání všeobecné sestry jako takové. U jiné zdravotnické profese by si takové jednání zaměstnavatelé nedovolili. Považujeme za naprosto asociální vyžadovat souhlas sester s takovým jednáním pod nátlakem a vyzýváme odborové organizace, aby se sester v jednotlivých nemocnicích zastaly.

Vyhláška MZ ČR o personálním vybavení je skutečně postavena na principu minimálního personálního vybavení k poskytování zdravotnických služeb. Ke každému provozu, zdravotnickému oboru a charakteru pracoviště je nutné přistupovat individuálně. Zajištění běžného provozu zdravotních úseků nelze zabezpečit kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou péči bez dostatečného počtu všeobec- ných sester. Česká asociace sester apeluje na zdravotní pojišťovny, aby důsledně vymáhaly plnění podmínek pro poskytování zdravotních služeb ze strany poskytovatelů, včetně personálního vybavení se stanovenou kvalifikační strukturou. Česká asociace sester varuje poskytovatele zdravotnických služeb před takovými kroky, které ohrožují pacienty neboť všeobecná sestra je zdravotnický pracovník bezprostředně ovlivňující péči o pacienty a tato úsporná opatření se neobejdou bez poškození pacientů s následky soudními, ale ve svém důsledku i finančními.

 

Praha 31. 7. 2012, Dana Jurásková, prezidentka ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si