COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2012

Současnost a budoucnost ošetřovatelství a porodní asistence se řešila v Českých Budějovicích

Datum: 1. 10. 2012
Autor: mich
Současnost a budoucnost ošetřovatelství a porodní asistence se řešila v Českých Budějovicích

Mezinárodní konference s názvem Současnost a budoucnost ošetřovatelství a porodní asistence se konala ve dnech 6. až 7. září na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jde o unikátní spolupráci čtyř fakult z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, které tuto mezinárodní konferenci pořádají každý rok v jiné zemi. Po čtyřech letech se konference vrátila do Českých Budějovic, kde byla tradice v roce 2008 zahájena. V letošním programu zaznělo přes 70 příspěvků z více než osmi zemí Evropy. Přednesli je odborníci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Turecka, Slovinska, Finska a Iráku. Příspěvky byly zaměřeny na vědu

a výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci, na management a kontrolu kvality, na výuku a vzdělávání i na odbornou praxi a ošetřovatelskou etiku. Štafetu v podobě kroniky, v níž je zaznamenána každá proběhlá konference, předal letošní pořadatel – Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity, Fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa ve slovenské Nitře, kde se bude další konference konat ve dnech 12. až 13. září 2013.

mich

 
  • tisk
  • předplatit si