Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2012

Perioperační sestry se sešly poprvé na královéhradeckém kongresu

Datum: 5. 11. 2012
Autor: Ing. Bc. Zuzana Holečková
Perioperační sestry se sešly poprvé na královéhradeckém kongresu

I. královéhradecký kongres perioperačních sester se konal 21. září ve  Výzkumném a výukovém centru LF UK v Hradci Králové. Pořádalo jej Oddělení centrálních sálů a sterilizace (OCSS) FN Hradec Králové (FN HK) pod záštitou České asociace sester, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve FN HK. 

Kongres zahájila Ing. Bc. Zuzana Holečková, vrchní sestra OCSS ve FN HK. „Hlavním důvodem, proč pořádáme tento kongres, je fakt, že v našem oboru nalézáme malý prostor k získávání a předávání aktuálních poznatků. V dnešní době, kdy se zvyšuje vzdělanost sester, kdy sestry musí zvládnout problematiku více oborů a jsou nedílnou součástí operačních týmů, je důležité navazování kontaktů, komunikace a předávání informací a získaných zkušeností mezi jednotlivými obory, klinikami, pracovními skupinami a zejména mezi nemocnicemi. Pevně věřím, že tento kongres otevírá bránu další vzdělanosti nejen perioperačních sester, bude mít pokračování v dalších letech a bude přínosem pro naše vzdělávání,“ řekla.

Přednášky byly koncipovány tak, aby se operační obory ve FN HK mohly představit účastníkům kongresu a staly se námětem pro další ročníky. Prezentovány byly nejen novinky z chirurgických oborů (všeobecná chirurgie, kardiochirurgie, urologie, transplantační centrum, gynekologie, dětská chirurgie, urgentní medicína a traumatologie), ale i zajímavé poznatky a zkušenosti se zdravotní péčí v Keni. Na kongresu byl také představen informační systém Medix, který se používá i na jiných pracovištích v ČR na centrálních sterilizacích a operačních sálech. Aktuálním tématem bylo rovněž téma Perioperační bezpečností protokol dle WHO  a jeho aplikace do praxe na OCSS ve FN Hradec Králové. K organizaci celého kongresu se mohli účastníci vyjádřit vyplněním anonymních dotazníků. Přispěli tak ke snazší organizaci příštího ročníku, který se bude konat ve dnech 25. a 26. září 2013. Přihlášky k aktivní účasti jsou přijímány do 28. 2. 2013 na adrese martina.petraskova@fnhk.cz.

Ing. Bc. Holečková Zuzana, vrchní sestra OCSS, FN Hradec Králové

 

 
  • tisk
  • předplatit si