COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2012

Dobrý začátek vede k dobrému konci

Datum: 3. 12. 2012
Autor: Magda Hettnerová

Konec roku se pomalu blíží a s ním přichází i každoroční bilancování. Stránky novin a časopisů za chvíli zaplní textové i obrazové ročenky zachycující nejdůležitější události letošního roku u nás i ve světě a po Novém roce zase přijdou s přehledem nejočekávanějších událostí roku právě načatého. My nic takového nechystáme, letošní rok byl ovšem tak bohatý na nejrůznější změny ve zdravotnictví, že si neodpustím alespoň krátké ohlédnutí.

Od začátku roku si mohou pacienti připlatit za téměř dvě desítky „ekonomicky náročnějších variant“ hrazených zdravotních služeb. V překladu to znamená, že si mohou připlatit například za kvalitnější nitrooční čočku, lehčí sádru nebo některá očkování. Počet těchto nadstandardních výkonů se bude do budoucna ještě zvyšovat. U receptu se už neplatí za každou položku na něm a změn se dočkaly i čekací lhůty na operace. Novela zákona o zdravotním pojištění stanovila mimo jiné i lhůty, do kterých musí být pacientům nejpozději poskytnuta zdravotní péče, takže například na výměnu kyčelního kloubu by teď už neměli čekat déle než 52 týdnů. Od dubna vešel v platnost zákon č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách. Změnila se pravidla pro úhradu léků, některých očkování a umělé oplodnění. Posílila se práva pacientů a upraveny byly podmínky pro sterilizaci, kastraci i dárcovství. Od dubna platí také vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, či vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. V platnosti je i nový zákoník práce, zákon o zdravotnické záchranné službě a chystá se i „velká novela“ zákona č. 96/2004 Sb. Pro sestry to znamená jediné – neustále se vzdělávat, neustále se školit a neustále „držet prst na tepu doby“, protože neznalost zákona neomlouvá. I náš časopis se jim v tom bude snažit nadále pomáhat.

Také pro nás byl letošní rok rokem změn. Změnilo se personální obsazení redakce, obměnila se redakční rada a od května vychází Florence v nové grafické i obsahové podobě. A protože i my se snažíme se neustále zlepšovat, byli bychom rádi, kdybyste nám napsali, jak se vám nová podoba časopisu líbí, případně co vám v něm chybí a co byste zlepšili. Své náměty a nápady můžete psát a posílat nejen poštou, ale samozřejmě i elektronicky na e-mailové adresy redakce nebo na náš Facebook.

A protože se blíží Vánoce, připravili jsme pro vás dárek, který by vám měl prakticky posloužit v příštím roce. Tedy v případě, že se nenaplní proroctví, která tvrdí, že s koncem mayského kalendáře, který končí 21. prosince 2012, skončí i lidstvo. Doufejme že, mají pravdu potomci Mayů žijící v Guatemale, kteří tvrdí, že konec kalendáře neznamená zánik civilizace, ale příchod velkých společenských změn. Doufejme tedy – pokud mají pravdu – že budou alespoň k lepšímu. A protože se říká, že dobrý začátek vede k dobrému konci, přeji vám, aby pro vás příští rok začal co nejlépe.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si