COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2012

Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu

Datum: 3. 12. 2012
Autor: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu

Pojem kvalita života spojuje týmy výzkumníků po celém světě. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se letos zapojil do výzkumného projektu Visegrad Fund – Standard Grant č. 212 10 329, který je zaměřen na zjišťování kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy.

Kvalita života pacientů ve vybraných zdravotnických zařízeních čtyř zemí Visegrádské skupiny bude hodnocena standardizovaným dotazníkem Světové zdravotnické organizace WHOQOL BREF. Dotazník je strukturován do čtyř domén: fyzického zdraví, prožívání (duševního zdraví), sociálních vztahů a prostředí. Doména fyzického zdraví se zaměřuje na hodnocení bolesti, závislosti na lékařské péči, únavu, pohyblivost, spánek, každodenní a pracovní činnosti.

V doméně prožívání (duševní zdraví) se hodnotí potěšení ze života, smysl života, schopnost soustředění, přijetí tělesného vzhledu, spokojenost se sebou a negativní pocity. V doméně sociálních vztahů jsou hodnoceny osobní vztahy, sexuální život, podpora přátel a osobní bezpečí. Doména prostředí je zaměřena na životní prostředí, finanční situaci, přístup k informacím, záliby, prostředí v okolí bydliště, dostupnost zdravotní péče a dopravu. Krátká verze dotazníku WHOQOL BREF obsahuje celkem 26 položek, z nichž dvě položky jsou samostatným hodnocením celkové kvality života a spokojenosti se zdravím. První setkání výzkumníků zaměřené na metodologii výzkumu proběhlo ve dnech 10.–12. října 2012 v Ústavu ošetřovatelství Jeseniovy lékařské fakulty v Martině Univerzity Komenského v Bratislavě, tedy v sídle hlavního koordinátora projektu. Město Martin hostilo i odborníky z oblasti ošetřovatelského výzkumu z dalších partnerských univerzit zapojených do projektu, konkrétně z Polska (Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Department of Nursing) a Maďarska (Semmelweis University in Budapest, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing). Výzkumný tým partnerů Visegrádské skupiny bude několik následujících měsíců spojovat cíl – zjištění kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy. Dále budou zkoumány případné rozdíly v kvalitě života pacientů ovlivněné sociodemografickými podmínkami a lokálními faktory. Výsledky výzkumu se stanou východiskem pro doporučení v oblasti komplexní péče o pacienty s diabetickou ulcerací v podmínkách zemí Visegrádské skupiny.

 

PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Ostravská univerzita v Ostravě;

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislavě;

PhDr. Jana Nemcová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

 
  • tisk
  • předplatit si