COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Soutěž o účast na Festivalu psychiatrického ošetřovatelství

Datum: 6. 2. 2012
Autor: Mgr. Tomáš Petr

O festivalu

Festival se koná ve dnech 20.– 23. září 2012 ve Stockholmu. Je organizován Evropskou asociací psychiatrických sester HORATIO, jejímž členem je také psychiatrická sekce ČAS, která soutěž v ČR vyhlašuje. Festival účastníkům nabídne rozmanitý odborný a kultur­ní program.

Podmínky soutěže

Platné členství v psychiatrické sek­ci ČAS po dobu minimálně posled­ních 12 měsíců;

komunikativní znalost anglické­ho jazyka (bude ověřena krátkým rozhovorem);

vlastní odborná práce (článek, i ne­publikovaný), výzkumná zpráva, projekt apod., vypracované nebo realizované v posledních dvou le­tech. Práce se musí tematicky vzta­hovat k psychiatrickému ošetřovatelství.

Práce zasílejte v elektronické podobě na e­mailovou adresu: tomas_petr@hot­ mail.com nejpozději do 30. 4. 2012. Do předmětu zprávy napište Psychiatrická sekce ČAS: SOUTĚŽ.

Přihlášené práce posoudí nezávislá odborná porota. Výsledky soutěže bu­dou vyhlášeny do 30. 5. 2012. Hlavní cena bude udělena autorovi nejlepšího příspěvku. Zahrnuje zpáteční letenku do Stockholmu a účastnický poplatek na celou dobu festivalu. Nezahrnuje nákla­dy na ubytování, stravu a jiné výdaje.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Tomáše Petra. Více informací na www.horatio­web.eu

 
  • tisk
  • předplatit si