COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 3 / 2012

Číslo 3 / 2012

Číslo 3 / 2012
Vychází 5. března 2012

 

Obsah čísla

Editorial
 

Můj příspěvek k roku seniorů

str. 1

Téma
 

Více výhod z členství v České asociaci sester

str. 3

 

Odborná způsobilost adiktologa

str. 3

Praxe
 

Transport vzorků do laboratoře pneumatickou potrubní poštou

str. 4 - 5

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Salmonelózy v dětském věku

str. 6 - 8

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Skorá rebound adipozita a jej príčiny

str. 9 - 12

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Úroveň vzdelania versus úroveň selfmanažmentu chorého s dg. arteriálna hypertenzia

str. 13 - 18

Ze zahraničního tisku
 

Realizace opatření na prevenci dekubitů

str. 19 - 21

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Péče o jizvy po termickém úrazu

str. 24 - 27

Kongresový list
 

Pardubice jubilejně ve znamení hojení ran

str. 28 - 29

 

Quo vadis, hojení ran?

str. 29 - 30

 

Peritoneální dialýza dává šanci na léčbu v domácím prostředí

str. 33

Odborné téma
 

Výživa a onkologicky nemocný

str. 34 - 35

 

Parenterální výživa

str. 36 - 37

 

Komplexní léčba dekubitů u geriatrických pacientů

str. 38 - 39

Zpravodaj ČAS
 

Kreditní komise ČAS

str. 40

 

Výměna generací

str. 41

 

Pracovní den EDTNA /ERCA

str. 42

 

Sestry na sále ve společenském

str. 42

 

Informace o obnovení činnosti plzeňského regionu ČAS

str. 43

Errare humanum est
 

Zneužití osobních údajů

str. 44