COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2012

Peritoneální dialýza dává šanci na léčbu v domácím prostředí

Datum: 5. 3. 2012
Autor: PR

Pokud u pacientů se selháním ledvin není možné provést transplantaci ledviny, která je nejlepší variantou léčby, má většina z nich možnost volit mezi léčbou pomocí hemodialýzy (HD) a peritoneální dialýzy (PD).

U nás se 92 % z nich léčí hemodialýzou a jen přibližně 8 % pacientů pomocí PD. To reálně představuje 500 pacientů v ČR. Například v Nizozemsku ale využívá PD celých 20 % pacientů, ve Velké Británii 36 %, ve Skandinávii 22–38 %. V ČR se tato metoda používá od r. 1978, výrazný rozvoj zaznamenala v 90. letech minulého století, kdy se začaly používat moderní roztoky ve vacích a zdokonalené pomůcky. Metoda je u nás dostupná na 90 % hemodialyzačních středisek. Tomu, že se u některých pacientů stává metodou první volby, nasvědčuje i fakt, že v roce 1994 se takto léčila pouze 4 % pacientů a nyní dvakrát tolik.

Hlavní výhodou PD je, že si ji pacienti mohou provádět doma sami, odpadá tedy nutnost dojíždět 3krát týdně do dialyzačního střediska. Krev se čistí uvnitř těla pomocí peritonea, které pracuje jako dialyzační filtr. Pacientům je při krátkém zákroku do břišní dutiny zaveden katetr, kterým se do ní napouští a vypouští dialyzační roztok. Jakmile se dialyzační roztok do břišní dutiny napustí, začnou mezi krví v kapilárách peritonea a dialyzačním roztokem přestupovat odpadní látky. Ty jsou v krvi nashromážděné vlivem nefunkčnosti ledvin a díky difúzi samovolně přecházejí z krve do dialyzačního roztoku, který se posléze z těla vypustí a nahradí roztokem novým. Tak se pacientům vyčistí krev, odstraní se z těla přebytečná voda a metabolity, jako u klasické hemodialýzy. Roztok zůstává v břiše po dobu 4 až 8 hod. Procedura vypouštění a napouštění roztoku je jednoduchá, bezpečná a v poměrně krátké době se ji pacient nebo jeho rodina bezpečně naučí. Výměnu zvládnou provádět senioři i větší děti. Dialyzační roztok je balen v jednorázových vacích, které se nemocným pravidelně dovážejí. Na ambulantní kontroly pacienti docházejí přibližně jednou měsíčně, což je další výhodou PD, která tak přináší pacientům větší šanci na aktivní a plnohodnotný život. Někteří pacienti jsou schopni chodit do zaměstnání, studovat a cestovat. Domácí léčba je vhodná také pro méně mobilní a starší pacienty, pro které by častý transport na hemodialýzu do nemocnice znamenal přílišnou zátěž. Dietní volnost je u této metody v porovnání s hemodialýzou také o něco větší. Vhodnější může být pro pacienty s těžším postižením srdce, protože dynamika léčby je pozvolná. Lépe se kontroluje krevní tlak a pacienti si déle udrží schopnost močit.

Cycler pro léčbu pomocí APD
Při kontinuální ambulantní peritoneální dialýze si mohou pacienti číst, sledovat televizi
Sestry jsou při komunikaci s PD pacienty nezastupitelné

Existují dva typy peritoneální dialýzy. První z nich je CAPD, kontinuální ambulantní peritoneální dialýza. Při této variantě pacient nepotřebuje žádný přístroj, využívá pouze systém hadiček a vaků. Vytékání a napouštění roztoku z břišní dutiny a do ní je umožněno díky gravitaci. Plný vak s dialyzačním roztokem visí na háčku nad úrovní pacientova břicha, a tím se roztok napouští, prázdný vak se jednoduše položí na zem a roztok obsahující metabolity a přebytečnou vodu může pomocí gravitace vytékat. Očišťování krve (dialýza) při CAPD probíhá po dobu 4–6 hodin, kdy má pacient roztok napuštěný v břiše. Po uplynutí této doby dialýzy si pacient roztok vypustí a napustí si nový a od systému hadiček se odpojí. U této metody si pacient roztok vypouští a napouští 4krát denně. Jedna výměna trvá i s přípravou přibližně 30 minut. S roztokem v břiše může pacient vykonávat většinu běžných činností. Časy výměn se řídí životním stylem pacienta a uskutečňují se ráno, v poledne, odpoledne a večer, než jde nemocný spát.

Druhou možností PD je automatizovaná peritoneální dialýza, APD, při níž se roztok vyměňuje pomocí přístroje cycleru. Dialýza obvykle trvá po dobu osmi hodin v noci, když pacient spí. Za tu dobu se roztok několikrát zcela vymění podle rozpisu dialýzy naprogramovaného v přístroji. Ráno se všechen roztok z poslední výměny z břicha vypustí. Nemocný může standardně pracovat, děti nemají omezenou docházku do školy, lze i sportovat. Jen u některých pacientů se napouští určitý objem roztoku i na den, ti pak potřebují jednu doplňující ruční výměnu během dne.

Významnou měrou se mohou na poskytování této specializované péče podílet agentury domácí péče nebo všeobecné sestry, které pracují ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a dosud neměly možnost činnost spojenou s PD plátcům zdravotní péče vykazovat. Od 1. 1. 2010 je výkon zařazen v Sazebníku výkonů s bodovými hodnotami pod kódem 06141. Sestry s odborností 108 (nefrologie), 911 (všeobecná sestra), 913 (sestra v sociálních službách) a 925 (sestra v domácí péči) ho mohou po uzavření smluvního vztahu s plátcem zdravotní péče (s pojišťovnou) vykonávat a vykazovat. Jedním z předpokladů pro nasmlouvání výkonu s plátcem zdravotní péče je absolvování předepsaného certifikovaného kursu. V současné době je možno tento kurs absolvovat ve VFN v Praze.

PR

Více informací o PD najdete na www.domaci-dialyza.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si