COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 5 / 2012

Číslo 5 / 2012

Číslo 5 / 2012
Vychází 7. května 2012

 

Obsah čísla

Editorial
 

Časy se mění a my s nimi

str. 1

Aktuálně / informace
 

Představení nové redakční rady

str. 3 - 4

Rozhovor
 

Rozhovor s Dagmar Škochovou: Sestra ve století techniky a komunikace

str. 6 - 7

Odborné téma
 

Péče o kožní problémy u inkontinentních pacientů

str. 9 - 10

 

Z praxe zkušené stomasestry (I. díl)

str. 11 - 14

 

Vitala – pomůcka pro dočasnou kontrolu kontinence

str. 15

 

Nikdy nepodceňujte sílu objetí – Tvarovatelná technika ConvaTec

str. 16

Recenzovaný článek/Případová studie
 

I takové defekty lze léčit vlhkou terapií

str. 17 - 21

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetrovateľská starostlivosť o paliatívnych pacientov

str. 22 - 24

Ze zahraničního tisku
 

Problematika terapie venózních bércových vředů

str. 25 - 27

 

Pomáhá masáž v prevenci dekubitů?

str. 27

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Znalosti všeobecných sester v péči o jedince různých národů a etnik

str. 28 - 31

 

Naše zkušenosti s komunikací s nemocnými se zhoubnými nádory hlavy a krku

str. 32 - 35

Zpravodaj ČAS
 

Co se osvědčuje, není třeba měnit

str. 36 - 37

 

Pokračují práce na přípravě Komory

str. 37

 

Obnovená premiéra regionu

str. 38 - 39

Informační servis
 

Sjednocováním k harmonii

str. 40

 

S bojem proti nozokomiálním infekcím pomůže nová učebna

str. 41

 

Tuberkulózy u nás ubývá, očkovacích vakcín také

str. 41 - 42

Nové knihy
 

Jak selhat jako terapeut. 50 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta

str. 42

 

Edukační činnost sestry. Úvod do problematiky

str. 42

 

Důvěřuj sobě. Jak s odvahou překonávat krize

str. 42

 

Komunikace bez zábran. Jak se naladit na stejnou vlnovou délku

str. 42

Errare humanum est
 

Stížnost na zanedbání péče ze strany rodičů

str. 43