COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Pokračují práce na přípravě Komory

Datum: 7. 5. 2012
Autor:

Dne 28. března proběhlo další kolo jednání PV ČKZP. Vedla ho Mgr. Lenka Hejzlarová, MBA, z ČAS, která byla zvolena osobou oprávněnou jednat jménem PV ČKZP, s pravomocí podat návrh na zápis zájmového sdružení do registru vedeného u Magistrátu hl. města Prahy.

Informace o novelizaci zákona č. 96/2004 Sb.

Práce na přípravě komory logicky souvisejí s harmonogramem prací na novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. Přítomní členové PV byli informováni, že se v současné době v Transformační komisi, orgánu pověřeném pracemi na zákonu, diskutují dvě základní varianty, a to novelizace zákona a nové znění zákona. Rozhodovat o ní se bude na úrovni ministra zdravotnictví.

Diskuse nad dokumenty

Na jednání byl zástupci profesních organizací odhlasován název zájmového sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“ (PV ČKZP). Přípravný výbor hájí kromě jiného zájmy svých členů i navenek, prostřednictvím médií apod. Hovořilo se v této souvislosti o tom, že je potřebné založit mediální praxi, jejímž prostřednictvím bude nutné přes média a web efektivně informovat zdravotnický terén o krocích na přípravě komory.

Zakladatelská smlouva schválena

Dále se projednával návrh zakladatelské smlouvy PV ČKZP, který byl v předložené podobě hlasováním schválen, s tím, že zakladatelé budou doplněni aktuálně. Také byla doplněna a odhlasována adresa sdružení: Londýnská 15, 120 00 Praha 2.

Návrh stanov a návrh organizační struktury Komory

Na jednání byl prezentován návrh stanov sdružení a zapracovány připomínky všech členů PV. Dále byl ve třech variantách představen návrh organizační struktury Komory a byla zahájena diskuse. Cílem tohoto prvního kola bylo sdružit jednotlivé názory a vytvořit materiál, nad kterým se ještě bude pracovat. Návrhy dokumentů dostávají zástupci PV s časovým předstihem na jejich e-mailové adresy, takže diskuse je zaznamenána už v překládaných dokumentech. Proto jsou jednání rychlá a efektivní.

Lenka Hejzlarová
Lenka Hejzlarová
foto: Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si