COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Pomáhá masáž v prevenci dekubitů?

Datum: 7. 5. 2012
Autor: Nursing Times

Nejsou k dispozici žádné důkazy, které by svědčily o tom, že masáž pomáhá v prevenci dekubitů. Ve skutečnosti existují spíše důkazy, že masáž naopak škodí, a proto řada odborníků masáže nedoporučuje (Diemel-Peeters et al., 2006, 2005; Dyson, 1978).

Existuje mnoho různých technik masáže, které ovládají profesionální maséři. Jako sestry však obvykle mluvíme jednoduše o mnutí kůže krouživým pohybem, obvykle nad hýžděmi nebo na patách, nejde tedy o standardní masáž.

Klasická masáž může pacientům přinést relaxaci a podpořit jejich emocionální pohodu. Avšak za některých okolností je masáž kontraindikována, například tehdy, je-li kůže zanícená nebo existuje nebezpečí, že jsou poškozené cévy.

Kůže pacientů, kteří jsou ohroženi vznikem dekubitu, může být postižena zánětem, který se projevuje erytémem, jenž po stlačení bledne. Ten je mnohdy těžké rozpoznat, zvlášť u pacientů s tmavší kůží. Sestry se mnohdy domnívají, že právě těmto pacientům by mohla masáž jako prevence dekubitů prospět, ale ve skutečnosti by masírováním mohlo dojít ke zhoršení již existujícího poškození tkáně. Směrnice britského Národního institutu pro zdraví a klinickou dokonalost pro prevenci a management dekubitů (2005) neobsahují žádnou zmínku o masáži a v doporučení Evropského poradního panelu pro dekubity se uvádí, že k prevenci dekubitů by se neměla používat ani masáž, ani silné tření ohrožených míst.

Shrnutí pro praxi

Vzhledem k potenciální obtížnosti rozpoznání, kdy masáž není vhodná, nejasnostem týkajícím se techniky provádění masáže a nedostatku důkazů na podporu účinnosti masáže je bezpečnější masáž nedoporučit.

Neexistují žádné důkazy, které by svědčily o tom, že masáž pomáhá v prevenci dekubitů.

Různé interpretace toho, co je vlastně masáž, svědčí o tom, že neexistuje standardní přístup.

Masírování pacientů ohrožených vznikem dekubitu, kteří mají zanícenou kůži, může zhoršit již vzniklé poškození.

 

Z impaktovaného časopisu: Guy H. Does massage help to prevent pressure ulcers? Nursing Times, 107, 2011, č. 32–33, s. 25. Překlad: Mgr. Libuše Dobrovodská, mezititulek redakčni

 
  • tisk
  • předplatit si