COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

S bojem proti nozokomiálním infekcím pomůže nová učebna

Datum: 7. 5. 2012
Autor: mhe

Přiblížit pregraduálním a postgraduálním studentům diagnostiku nozokomiálních infekcí v praxi a zároveň napomáhat dalšímu rozvoji výzkumné činnosti mikrobiologického ústavu pomůže nová moderní učebna, která se otevřela v Mikrobiologickém ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Stávající nejen prostorové, materiální, ale ani přístrojové vybavení pracoviště neumožňovalo zavedení moderních metod v širším rozsahu do výuky a praxe tak, jak to bylo potřeba. Proto vznikl projekt vznik učebny nácviku praktických dovedností v diagnostice a typizaci nozokomiálních infekcí pro pregraduální výuku,“ vysvětlil ředitel Fakultní nemocnice Ing. Petr Koška, MBA. Úzké propojení projektu s praxí přinese navíc výhody i při monitorování nozokomiálních infekcí v nemocnici.

Celý projekt byl financován z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol, z nějž bylo pořízeno základní přístrojové vybavení. V první řadě šlo o systém pro pulsní gelovou elektroforézu a real-time PCR thermocycler, které umožňují analyzovat DNA zkoumaných mikroorganismů. Pro bezpečnou manipulaci s kulturami i s klinickým materiálem a pro jejich uchovávání byla laboratoř vybavena bezpečnostním laminárním boxem, chlazenou centrifugou, elektroporátorem a lyofilizačním systémem. K dalšímu přístrojovému vybavení patří například spektrofotometry, inkubátory či chladničky. Laboratorní nábytek byl vyroben přímo na míru a peníze na něj poskytla lékařská fakulta ze svého rozpočtu. Samotnou rekonstrukci učebny pak zaplatila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Ke svému účelu začala laboratoř sloužit již v prosinci loňského roku, kdy tu studenti postgraduálního studia oboru lékařské mikrobiologie na LF MU zahájili výzkumnou činnost a přípravu svých dizertačních prací. Od začátku letního semestru 2012 bude laboratoř sloužit i studentům pregraduálního studia pro demonstraci diagnostiky nozokomiálních infekcí a pro typizaci patogenů na konkrétních příkladech z klinické praxe. Učebna poslouží i stážistům zařazeným do systému postgraduálního vzdělávání do specializační odborné přípravy v oborech lékařská mikrobiologie a vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, pro jejichž výuku je mikrobiologický ústav akreditován.

Nejmodernější přístroje využíjí pregraduální i postgraduální studenti.
Nejmodernější přístroje využíjí pregraduální i postgraduální studenti.
foto: FNUSA
 
  • tisk
  • předplatit si