Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Sjednocováním k harmonii

Datum: 7. 5. 2012
Autor:

V Praze se ve dnech 3. až 6. března konal 20. evropský psychiatrický kongres (European Congress of Psychiatry) EPA 2012. Sjeli se na něj jednotlivci, lékaři a psychoterapeuti ze 75 zemí světa a zástupci 30 národních psychiatrických asociací, které jsou členy EPA.

Téma akce Beyond diversity, Toward Harmony (Od různosti k harmonii) vyjadřovalo hlavní myšlenku kongresu a zdůraznilo ideální příležitost danou širokou platformou psychiatrického kongresu k tomu, aby se spojily různé skupiny odborníků z mnoha zemí, různých kultur a tradic, aby si předali zkušenosti a vykolíkovali pole, na němž se budou společně zaměřovat na nejdůležitější aspekty diagnostiky, výzkumu a léčby dnešní psychiatrie a neuropsychiatrie. V tomto duchu zazněla také uvítací slova našeho předního psychiatra, a v letech 2007–2008 prezidenta EPA, prof. MUDr. C. Höschla, předsedy místního organizačního výboru EPA, který připomněl jako analogii sjednocení k harmonii historické osobnosti naší země, vědce, politiky, umělce. Ti svým působením a dílem, byť každý v jiné oblasti a čase, ovlivňovali jeden druhého a spolupůsobili na rozvoj společných vývojových rysů v Evropě. Během zahajovacího ceremoniálu byly předány také ceny EPA za rok 2011 mladým psychiatrům za zveřejněnou vědeckou práci.

Na letošním evropském psychiatrickém kongresu byla mimo jiné prezentována data klinických studií fáze III (ESENSE 1, ESENSE 2 a SENSE), jichž se účastnilo celkem 1 997 závislých na alkoholu z 39 evropských center, kteří si přáli léčbu. Výsledky studií prokázaly, že nalmefen snižuje konzumaci alkoholu o 66 % oproti výchozím hodnotám, a to jak v počtu dnů těžkého pití, tak i v množství konzumovaného alkoholu. Nalmefen prokázal své účinky i oproti placebu, byl dobře snášen a nežádoucí účinky byly mírné a přechodného charakteru. Podle hlavního řešitele studií prof. Karla Manna (Univerzita v Heidelbergu) nalmefen otevírá léčebné možnosti pro všechny závislé na alkoholu a jedince, kteří škodlivým způsobem konzumují alkohol a pro něž představuje abstinence nepřekonatelnou překážku léčby nebo u nichž nebylo možné abstinence jinou léčbou dosáhnout.

Účastníky u vchodu do kongresového sálu uvítaly vlajky národních organizací 30 zemí, členů EPA
foto: Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si