COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Vitala – pomůcka pro dočasnou kontrolu kontinence

Datum: 7. 5. 2012
Autor: PR, Veronika Vágnerová
Vitala – pomůcka pro dočasnou kontrolu kontinence

® Vitala je bezsáčková jednorázová stomická pomůcka, která zabraňuje úniku výměšku ze stomie při současném umožnění odchodu plynů a jejich deodorizaci. Vitala® je určena pouze pro kolostomiky s formovanou či částečně formovanou stolicí a lze ji používat nejdříve 6 týdnů po operaci střeva. Poskytuje dočasnou kontrolu nad vyměšováním, je neinvazivní, zajišťuje diskrétnost a zvyšuje komfort při běžných aktivitách, je bezpečná. Používá se ve dvou velikostech – 45 mm a 57 mm v kombinaci s podložkou Natura®. Doba nošení je maximálně 12 hodin denně.

Vitala® se skládá ze 4 hlavních komponentů: deflační kryt, celková konstrukce, vzduchové těsnění a filtrační jednotka. Vitala® je součástí měsíčního kolostomického setu (15 ks pomůcky Vitala®, 10 ks podložek Natura® a 60 ks sáčků Natura®), který podléhá schválení revizního lékaře.

Před používáním pomůcky Vitala® musí být pacient edukován proškolenou stomickou sestrou. Sestra pacienta poučí, jak Vitalu® aplikovat na podložku Natura® a jak po použití pomůcku odstranit. Nejdůležitější je postupné navykáni a prodlužování doby nošení pomůcky až na doporučené maximum 12 hodin denně. V průběhu navykání na pomůcku Vitala® pacient sleduje svoji stomii a tělesné projevy. Pokud zjistí změny ve vlhkosti, barvě nebo fyzickém vzhledu stomie nebo pokud se objeví gastrointestinální potíže, poradí se se stomasestrou nebo lékařem. Pacient při edukaci obdrží složku od firmy Convatec, jejíž součástí je instruktážní materiál, DVD s příběhy stomiků používajících pomůcku Vitala a další důležité informace související s používáním pomůcky. Zájem o pomůcku Vitala® se u našich pacientů rozšiřuje.

Pacient se s pomůckou Vitala® cítí bezpečně a pohodlně, skoro jako před operací. Lze jen poděkovat firmám, že se pomůcky neustále zlepšují a zdokonalují.

V
roce 2010 byla firmou ConvaTec uvedena na český trh
nová stomická pomůcka VITALA VITALA ®.
V roce 2010 byla firmou ConvaTec uvedena na český trh nová stomická pomůcka VITALA VITALA ®.

 

viděno pacientem

Pacient P. R.,nar. 1971,byl odoperován v únoru 2011pro karcinom rekta a byla mu provedena resekce dle Milese. 

 

Kdy vám byla představena pomůcka Vitala® a jaká byla vaše reakce?

V roce 2009 mi byla provedena dočasná stomie kvůli nádoru. Po onkologické léčbě byla zrušena. To byla moje první zkušenost se stomií a byl jsem rád, že už jsou pomůcky na tak dobré úrovni. V roce 2011 mi byla zjištěna recidiva nádoru a byl vysloven verdikt trvalého vývodu. Na internetu jsem začal pátrat, jaké firmy a jaké pomůcky jsou na trhu, a zároveň mi stomasestra řekla o pomůcce Vitala®. Pomůcka se mi líbila a chtěl jsem ji vyzkoušet. Po operaci jsem začal používat pomůcky Natura® a sestra mi poslala žádost na měsíční set Vitala® k reviznímu lékaři.

Jaká je vaše zkušenost s používáním Vitaly®?

Začal jsem ji používat 2 měsíce po operaci, ze začátku pozvolna, a postupně jsem dobu nošení začal navyšovat. Byl jsem velmi spokojen, jak je diskrétní, a hlavně jsem se zbavil zásadního problému, který určitě trápí spoustu stomiků – nepříjemných zvuků a zápachu ze stomie, které jsou díky pomůcce Vitala® pryč! 

 

Jaký má pro vás Vitala® přínos a jak ovlivnila váš život?

Je diskrétní, neomezuje mě a mám mnohem lepší pocit. Jsem velmi aktivní člověk jak v práci, tak i v soukromém životě. Mám častá pracovní jednání, a pokud ostatní nevědí, že mám stomii, mám s pomůckou Vitala® lepší pocit. Nosím ji na jednání, do divadla a nejčastěji na plavání.

Jak často a jak dlouho Vitalu® nosíte?

Pokud by to šlo, nejraději bych ji nosil každý den, ale v měsíčním setu je bohužel pouze 15 kusů pomůcky Vitala®, což je jediná nevýhoda. Jinak ji nosím dle potřeby. Pokud neudělám dietní chybu, kdy mám řídkou stolici a Vitala® by mi podtekla, nosím Vitalu® třeba 6–8 hodin, někdy i 12 hodin. Vždy záleží na situaci. Já bych pomůcku mohl mít klidně i déle, ale vím, že 12 hodin je maximum.

Doporučil byste Vitalu® ostatním pacientům?

Určitě ano, ale hlavně ať ze začátku mají s používáním pomůcky Vitala® trpělivost a určitě aspoň měsíc vydrží pomůcku zkoušet. Pak určitě uvidí, že jde o dobrou pomůcku, a budou spokojeni. Já jsem velice rád, že pomůcka Vitala® existuje, vrací mi diskrétnost v životě a cítím se komfortněji. Hlavně, jak já říkám: „Nic nemá cenu moc řešit, hlavně se zvednout a jít dál. Určitě to má cenu!“

 

Veronika Vágnerová, stomasestra, Thomayerova nemocnice, Praha

 
  • tisk
  • předplatit si