COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2012

Jiráskovy dny letos připomněly několik výročí

Datum: 2. 7. 2012
Autor: mhe

Ve znamení výročí se nesl letošní XIX. ročník Pražských chirurgických dní (PCHD), který se konal ve dnech 31. května až 1. června v pražském Clarion Congress Hotelu Prague. 

Letos totiž uplynulo přesně 130 let od založení I. chirurgické kliniky 1. LF UF a VFN v Praze a zároveň 125 let od narození jedné z nejvýraznějších postav české chirurgie, profesora Arnolda Jiráska, s jehož jménem je tento kongres od samého počátku spojován (Jiráskovy dny).

V úvodu prvního dne sesterské sekce proto nemohla chybět přednáška jedné ze zakladatelek PCHD, vrchní sestry I. chirurgické kliniky 1. LF UK a vfn v praze Mgr. Dagmar Škochové, MBA, na téma tradice a rozvoj ošetřovatelství (významné sestry na klinice prof. Jiráska). V ní zazněla nejen taková jména, jako byly Sylva Macharová, Ruth Tobolářová, Anna Rypáčková, Jarmila Roušarová či Marta Šindlerová, ale i osudy významných lékařů spojených s I. chirurgickou klinikou, jež se stala kolébkou celé české chirurgické školy, jako byli profesoři dr. Vilém Weiss, dr. Karel Maydl, dr. Otakar Kukula či MUDr. Rudolf Jedlička.

Následující přednášky pak byly rozděleny do několika sekcí. Velký ohlas vyvolaly například kazuistiky Bc. Jarmily Rabové z chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, která se věnovala tématu ošetřování ran u pacientů bez přístřeší. Na případech 46letého bezdomovce, 59leté bezdomovkyně a 69letého pacienta (casus socialis) ukázala, jak těžká je ošetřovatelská péče u tohoto typu pacientů. Zazněla i celá řada kazuistik týkajících se polytraumat u dětí i dospělých. Netradiční přednášku předvedly zdravotní sestry Tereza Jurčíková a Jarmila Zachová z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které ukázaly, že ruce mohou fungovat i jinak než jako nástroj v chirurgii. Zatímco jedna z nich přednášela na téma problematika neslyšících pacientů a komunikace s nimi, druhá celou přednášku tlumočila do znakové řeči. Obě se tuto techniku učí na kurzech znakové řeči pro zdravotníky, které se konají na foniatrické klinice VFN v Praze. O spánku, jeho poruchách a souvislostech s nočními směnami pohovořil MUDr. Radkin Honzák, CSc., z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK a IKEM Praha a o příjemné zpestření se jako každý rok i letos postaral v závěrečném dni kongresu prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze se svou přednáškou na téma sexuální přitažlivost mužů.

mhe

 
  • tisk
  • předplatit si