COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2012

Brno hostilo nefrologické sestry

Datum: 3. 9. 2012
Autor: Jindra Pavlicová, Bc. Jindra Kracíková

Již 34. nefrologický kongres s mezinárodní účastí se konal ve dnech 14. až 16. června v Brně. Své sekce tu měli lékaři, sestry, technici a jiní zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v odbornosti nefrologie.

Sekce sester a techniků se konala v kongresové hale hotelu Holiday Inn a přednášky byly zaměřeny na celé spektrum odborností. Pozornost byla věnována správné edukaci v predialyzační fázi, včetně všech mýtů a chyb, kterých se dopouštíme. Edukaci se v posledních letech věnuje velká pozornost, protože edukovaný pacient je lepším partnerem při léčbě i ošetřování. Tím se plní i litera zákona, která říká, že pacient má právo na veškeré informace.

Téma peritoneální dialýzy (PD) zaznělo ve třech sděleních, která se týkala například současných možností v praxi nebo úlohy sestry při zavádění pd katetru. Zanedbatelné nejsou ani komplikace při PD, jako je umbilikální leak (prosakování dialyzátu) při léčbě.

Nutriční potřeby patří k ošetřování nefrologických pacientů dlouhodobě. Dietní opatření, správná výživa a dodržování všech zásad jsou někdy velkou komplikací. Pacienti v predialýze i v dialyzačním programu, ať už jsou na hemodialýze (HD), nebo peritoneální dialýze, trpí mnohdy komorbiditami a je složité vyvážit u nich stravu a potřeby každého z nich.

V programu byl připomenut i Světový den ledvin a účastníci kongresu se seznámili i s úlohou sestry při asistenci pro renální biopsii. Protože nefrologické ošetřovatelství není jen HD a PD, zaznělo i obšírné sdělení o možnostech plazmaferézy u rozličných diagnóz. Individualizace natria v dialyzačním roztoku je známa už mnoho let, v současné době je však připomínána jako nedílná část průběhu hemodialýzy.

V bloku, který se týkal transplantace ledvin, zazněla přednáška o využití imunoadsorpce při transplantaci (TX) ledviny od žijícího dárce s ABO inkompatibilitou. Projekt sester v IKEM „ambasador transplantace“ se setkal s mimořádným úspěchem a svou roli má především ve správné edukaci pacienta před TX. O školení a účast v programu se stále hlásí mnoho sester. Mohou tak totiž naplnit své vlastní kompetence.

Pilířem v nefrologickém ošetřovatelství jsou cévní přístupy. To je „nitka života“ pro dialyzovaného pacienta a těchto kazuistik, sdělení a novinek je vždy nejvíce. Příspěvek, který přítomné seznámil s metodou Button Hole (BH), se zabýval i zjišťováním možných komplikací, kterých není více než při klasickém napojení pacienta na hemodialyzační přístroj. O těchto komplikacích pak informovalo další sdělení. Vždy záleží na vlastním cévním řečišti, na arteriovenózní píštěli, na dalších onemocnění apod.

Součástí kongresu byly i organizační přednášky. Předsedkyně sekce seznámila přítomné s přípravou voleb do dalšího období a s vývojem profesní organizace čas v současnosti. Podala i zprávu o akcích, které se již konaly, a o plánu na další období. Přítomní se dozvěděli i o tom, co přináší členství v čas novým členům, kam směřuje čas ve svých strategických plánech a jaká je současnost v přípravném výboru budoucí České komory zdravotnických pracovníků. Po odborném programu se sešel výbor sekce, kde podala předsedkyně zprávu o uplynulém období a navrhla úkoly pro další činnost.

Součástí kongresu byla i výstava výrobců zdravotnické techniky, materiálu a sponzorů. Potěšující je fakt, že se nefrologické sestry a další zájemci o obor sešli v počtu 280. Další významnou akcí nefrologické sekce ČAS bude XII. multidisciplinární nefrologický kongres ve spolupráci s EDTNA/ERCA, který se bude konat v Brně ve dnech 6. a 7. prosince 2012.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si