COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2012

Evropské středisko podporuje boj proti infekčním nemocem nejen v Evropě

Datum: 3. 9. 2012
Autor: Bc. Anna Skalická
Evropské středisko podporuje boj proti infekčním nemocem nejen v Evropě

S úkoly a náplní práce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se prostřednictvím semináře doc. MUDr. Aleny Petrákové, CSc., členky vedení ECDC, seznámili zástupci ČAS, kteří počátkem června vyjeli na studijní pobyt do Švédska.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí bylo zřízeno nařízením Evropského parlamentu a svou činnost zahájilo v květnu 2005. Sídlí ve Stockholmu – Solně, v budovách Karolinského institutu. Jeho úkolem je identifikovat a posoudit hrozby, které představují infekční nemoci pro lidské zdraví, a informovat o nich. S organizacemi zaměřenými na ochranu zdraví v celé Evropě proto spolupracuje na posílení a rozvoji dohledu nad infekčními nemocemi a na systémech včasného varování před nimi. Proto, aby mohlo odhalit ohrožení infekčními nemocemi a rychle na ně reagovat, vyvinulo komunikační platformu EPIS, která umožňuje mezinárodní výměnu odborných informací týkajících se propuknutí infekčních onemocnění. „Bylo stanoveno sedm okruhů sledování,“ uvedla Petráková.

Jsou to:

1. bakteriální infekty včetně nemocničních nákaz.

2. nemoci něčím přenášené, například klíšťová encefalitida.

3. infekce z vody nebo z jídla.

4. sexuálně přenosné choroby včetně hepatitidy.

5. chřipka, pandemické plány.

6. TBC (která je v současnosti problémem v pěti státech EU).

7. dozor nad nemocemi, jimž je možné předcházet vakcinací (v současné době je to v Evropě problém spalniček).

Kontrola infekčních onemocnění závisí na laboratorní detekci a určení původců onemocnění. Středisko ECDC nemá vlastní laboratoře, ale využívá hlavní referenční laboratoře Ústavů veřejného zdraví členských zemí EU a také napomáhá efektivnímu rozvoji systému mikrobiologie v oblasti veřejného zdraví. Ten by měl být schopen poskytovat včasné a spolehlivé informace k prevenci a kontrole infekčních onemocnění, a to nejen v jednotlivých členských státech EU, ale i na evropské úrovni. ECDC dále pracuje na sjednocení standardů a sleduje kvalitu prováděných vyšetření.

Snahu členských států EU vybudovat silné systémy kontroly infekčních onemocnění podporuje ECDC nejen tím, že hodnotí kapacitu a potřeby systému ochrany veřejného zdraví, ale i tím, že jim nabízí ucelené dlouhodobé programy a další vzdělávání. Na základě svých znalostí a kapacity v oblasti prevence a kontroly infekčních onemocnění jim nabízí informace o efektivních a nákladově příznivých opatřeních v boji s těmito chorobami.

Vzdělávání a přípravě odborníků členských států EU byla věnována přednáška MUDr. Vladimíra Príkazského, CSc., člena vedení ECDC za Slovenskou republiku. „Tréninkové kurzy pro odborníky z jednotlivých zemí probíhají pouze z 10 % v centru ECDC, zbytek na odborných pracovištích,“ uvedl s tím, že každý rok projde výcvikem 17 odborníků, kteří pak organizují a provádějí kurzy ve svých zemích. Absolvovali je již i zástupci ČR.

ECDC má také za úkol podporovat kampaně jednotlivých států EU týkající se prevence a ochrany před infekčními chorobami. Příkladem je třeba každoroční Evropský den správného užívání antibiotik. Středisko ECDC také aktivně podporuje členské země EU v jejich úsilí zlepšit prevenci a kontrolu infekčních onemocnění. Poskytuje poradenství klíčovým partnerům EU, především Evropské komisi aEevropskému parlamentu, úzce spolupracuje i se sociálně-zdravotní komisí EU. Kromě členských států EU spolupracuje ECDC i s dalšími evropskými zeměmi – s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a do spolupráce začalo zapojovat i kandidátské země EU – Černou Horu, Chorvatsko, Turecko a další. Úzce spolupracuje i s klíčovými celosvětovými protějšky, jako jsou střediska pro kontrolu nemocí USA, Čínské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a agentura veřejného zdraví Kanady. informace o práci komise je pro všechny zdravotníky zajímavá a po přednáškách se rozvinula bohatá diskuze, zejména na téma vakcinace: ano, či ne a o současných problémech, jako jsou TBC či spalničky (morbili).

Bc. Anna Skalická, členka prezidia ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si