COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2012

Hamzova léčebna pro děti a dospělé zavádí nové přístupy v péči o geriatrického pacienta

Datum: 3. 9. 2012
Autor: mhe

Reprofilizace části lůžkového fondu z rehabilitačních lůžek následné péče na lůžka ošetřovatelská probíhá nyní v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Od 1. ledna 2012 je v pavilonu C otevřeno lůžkové oddělení ošetřovatelské péče (LOOP), na němž bylo zpočátku provozováno 20 ošetřovatelských lůžek a nyní je tu již 40 geriatrických pacientů.

v Hamzově léčebně jde o nové pojetí péče o geriatrického pacienta s důrazem na rehabilitaci, včetně sociální rehabilitace a sociálního poradenství s využitím odborného personálu a technického vybavení léčebny. „Chceme našim pacientům poskytovat vyšší standard této péče,“ vysvětluje ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc., s tím, že pacienti mají k dispozici kromě fyzioterapeutky i ergoterapeutku a další specializované pracovníky. Očekávaným výsledkem péče je především zlepšení soběstačnosti a sebeobslužnosti pacientů. Nutným předpokladem je samozřejmě alespoň minimální rehabilitační potenciál pacienta. „Prioritním cílem péče na LOOP v naší léčebně je návrat geriatrického pacienta do domácího prostředí v co nejlepším stavu, zlepšení kvality jeho života, snížení výskytu komplikací a zkrácení doby rekonvalescence,“ vysvětluje Mgr. Dita Dušková, MBA, z oddělení ošetřovatelské péče léčebny. „Naším cílem je nabízet komplexní zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační služby s ohledem na specifický a početný typ klientely, akceptace zvláštností klinického obrazu u seniora, přizpůsobení se jeho potřebám a úprava režimových opatření,“ pokračuje. Zcela zásadní je i komunikace a spolupráce s okolními zdravotnickými a sociálními zařízeními. „Během uplynulých měsíců se nám podařilo vytvořit úplný denní program a můžeme konstatovat, že jsme dokázali vytvořit nový typ péče o seniora, který je schopen předcházet dlouhodobému institucionalismu a eliminovat známá rizika vycházející z hospitalizace samé,“ dodává Dušková.

mhe

 
  • tisk
  • předplatit si