Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2012

Máte bezpečnou nemocnici?

Datum: 3. 9. 2012
Autor: mhe

Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s., společností Johnson & Johnson, s. r. o., project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Českou asociací sester, o. s., vyhlašují 5. ročník celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice.

Soutěž je určena pro lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území naší republiky. Vyhlášení bude uveřejněno ve Zdravotnických novinách, na webu Kraje Vysočina a na webových stránkách všech spolupracujících subjektů. Do soutěže mohou být přihlášeny jak projekty realizované, tak i projektové záměry. Soutěží se ve dvou sekcích – v technicko-provozní oblasti a v ošetřovatelsko-medicínské oblasti.

Projekty se mohou přihlašovat až do 31. října letošního roku. Bližší informace o soutěži včetně podmínek přihlášení najdou zájemci na http://www.kr-vysocina.cz/ soutez-bezpecna-nemocnice/ds-302111/ p1=52526. Vítězné projekty budou odměněny cenou hejtmana Kraje Vysočina a projekt s nejvyšším hodnocením poroty v každé sekci získá mimořádnou finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun od společnosti Johnson & Johnson, s. r. o. určenou na odborné vzdělávání. Vítězné projekty budou představeny na 6. ročníku celostátní konference Dny bezpečí v lednu 2013.

mhe

 
  • tisk
  • předplatit si