COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 1 - 2 / 2013

Číslo 1 - 2 / 2013

Číslo 1 - 2 / 2013
Vychází 28. ledna 2013

 

Obsah čísla

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetřovatelská péče o pacienty s tracheostomií

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Význam registrace pro sestry

Editorial
 

LIKE

str. 1

Rozhovor
 

Závistí se člověk nesmí nechat zničit

str. 3 - 5

Odborné téma
 

Diabetická retinopatie

str. 6 - 9

 

Hojení chronických ran (diabetická noha) pomocí moderních krytí

str. 10 - 12

 

Edukace diabetiků

str. 13 - 15

 

Odborná příprava sester-mentorek pro ošetřovatelskou praxi a její význam

str. 16 - 18

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Význam edukace u pacientů s diabetem

str. 19 - 22

 

Edukační program perioperační péče ve FN Brno

str. 23 - 26

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Asepsa v operačných sálach - vec profesionality a svedomia

str. 27 - 30

Praxe
 

Bazální stimulace na FZS Univerzity Pardubice

str. 33 - 34

 

Projekty bezplatného vzdělávání zdravotníků za tři měsíce končí

str. 35

Pro studenty
 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni

str. 36 - 37

Zpravodaj ČAS
 

Plány a úkoly České asociace sester do roku 2015

str. 38 - 39

 

17. mezinárodní konference onkologického ošetřovatelství se zaměřila na lepší ochranu pacienta

str. 40

 

Odborné profesní organizace zasedaly v Polsku

str. 40 - 41

 

Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

str. 41

 

O kvalitě a bezpečí zdravotních služeb v oblasti manipulace s léčivy se debatovalo v Plzni

str. 41 - 42

 

Ošetřovatelství v nefrologii a onkologická onemocnění

str. 42

Informační servis
 

Aktuální informace o peritoneální dialýze

str. 43

 

Ve VFN v Prze odoperovali již dvoustého pacienta s CTEPH

str. 43

 

Šestnáct Čechů dostalo do srdce bezdrátový kardiostimulátor. Jsou první na světě

str. 44

Nové knihy
 

První pomoc I Pro studenty zdrav. oborů

str. 44

 

Zdravotní nauka, 3. díl, učebnice pro sociální činnost

str. 44

 

Etika v ošetřovatelské praxi

str. 44

 

Psychopatologie

str. 44

Informační servis
 

Zima je obdobím noroviru - předcházejte gastrointestinálním onemocněním právě teď

str. 45

Historie
 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé slaví letos 112 let (II. díl)

str. 46 - 47