COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

17. mezinárodní konference onkologického ošetřovatelství se zaměřila na lepší ochranu pacienta

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Mgr. Ivana Nohavová

Ve dnech 9.–13. září 2012 se v Praze konala 17. mezinárodní konference onkologického ošetřovatelství (International Conference on Cancer Nursing, ICCN) organizovaná International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) s názvem Důležitost kvalitní onkologické ošetřovatelské péče pro lepší ochranu pacienta. Účastnilo se jí více než 600 delegátů z 51 zemí světa.

Česká asociace sester a její onkologická sekce byly oficiálními partnery ICCN. Během celé konference bylo postupně vystaveno 231 abstraktů – plakátů a předneseno 137 abstraktů. Celkem bylo prezentováno sedm hlavních plenárních přednášek mj. na téma edukace, kvalita a bezpečnost pacienta, inovace v praxi
a profesních rolích, zaměstnanci a problémy pracovního prostředí či politika, zákonodárci a ekonomika. Zajímavých prezentací bylo mnoho, zde je jen několik postřehů. Paula Elaine dor Reis z Brasilia univerzity
v Brazílii prezentovala výsledky studie o efektivnosti užití vlhkého zábalu z heřmánkového výluhu na flebitidu 2. stupně okolo intravenózní periferní kanyly u onkologických pacientů dostávajících chemoterapii. Hodnocené faktory: zarudnutí, otok, bolest, viditelná a hmatatelná žíla. Heřmánkový výluh z organicky vypěstovaného heřmánku připravili převařením 400 ml vody a přidáním 1 lžíce (10 g) heřmánku. Po pěti minutách výluh scedili. Obklad (cca 38 °C) přikládali 3krát denně po dobu 20 min. Kontrolní skupina dostávala vlhké teplé obklady namáčené pouze ve vodě za dodržení stejných podmínek teploty a délky přiložení. Ve všech hodnocených kategoriích se prokázalo, jak tato levná intervence a síla bylinky přednedokáže jednou tak rychle a kompletně vyléčit symptomy flebitidy. Wendy Wood z Peter MacCallum
onkologického centra v Melbourne v Austrálii zase prezentovala poznatky a hodnocení programu pro podporu rozvoje profese sestry s rozšířenou kompetencí. Výzkum prokazuje, jak zásadní přínos pro kvalitu poskytované péče a kvalitu ošetřovatelství mají sestry s vyššími pravomocemi a vzděláním.
Příklady takových rolí australských sester: klinická sestra specialistka, sestra pro rozvoj péče, koordinátorka klinické péče, sestra s rozšířenou kompetencí, klinická sestra konzultantka, sestra v klinickém výzkumu či sestra edukátorka. Mezera v poskytované péči bez sester s pokročilým vzděláním
a rozšířenými kompetencemi se může projevit např. jako vyšší prezentace pacientů na pohotovosti s nezvládnutými symptomy onkologického onemocnění či léčby, v ordinaci onkologického lékaře jako neplánovaná kontrola či ve vyšším množství telefonátů od pacienta či rodinného příslušníka potřebujícího radu. V neposlední řadě se také může promítnout do prodloužené či znovu opakované hospitalizace. Hodnocení dopadu zavedení těchto sester do praxe probíhá v několika aspektech, např. spokojenost pacientů s onkologickou léčbou (od edukace až po vnímání svého onemocnění), spokojenost sester a ošetřovatelského týmu s kvalitou výsledků či finanční dopad poskytované péče.
Mgr. Iveta Nohavová

 
  • tisk
  • předplatit si