COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Etika v ošetřovatelské praxi

Datum: 28. 1. 2013
Etika v ošetřovatelské praxi

/ Jana Heřmanová, Marek Vácha, Hana Svobodová, Marie Zvoníčková, Jan Slovák / Grada Publishing 2012,

200 s., 259 Kč /

Tato publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části obsahují kazuistiky, které autoři získali od českých sester. Některé kapitoly v obecné části vycházejí z výsledků výzkumu, který probíhal v ČR. Ukazuje se, že sestry v ČR se setkávají s obdobnými etickými problémy jako jejich kolegyně v zahraničí, ale zároveň řeší problémy, které vycházejí z kompetencí, tradic a odlišností českého zdravotnického prostředí.

 
  • tisk
  • předplatit si