COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

O kvalitě a bezpečí zdravotních služeb v oblasti manipulace s léčivy se debatovalo v Plzni

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Mgr. Nina Müllerová

Region Plzeň České asociace sester (ČAS) ve spolupráci se sekcí farmaceutických asistentů a Fakultní nemocnicí v Plzni pořádal dne 21. 11. 2012 konferenci na téma Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb v oblasti manipulace s léčivými přípravky.

Mezi vzácné hosty patřila Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka ČAS, se svým sdělením o činnosti ČAS za uplynulé období. Dále prezentovala kazuistiku soudního znalce, v níž upozornila na rizika při podávání léčivých přípravků a nutnost vést řádně ošetřovatelskou dokumentaci. Setkání se zúčastnila i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, a Mgr. Lucie Kašová a prof. Ing. Josef Kott, DrSc., z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, kteří svou účastí potvrdili zájem o rozvinutí spolupráce mezi fakultou a naším profesním sdružením. Na konferenci regionu číslo 44 (který měl mimochodem v den konference 44 členů) se sešlo 62 účastníků, kteří si vyslechli zajímavá sdělení předsedkyně sekce farmaceutických asistentů Bc. Aleny Vagenknechtové o vzniku sekce, Mgr. Kamily Chrapkové o zkušenostech s prací klinického farmaceuta v nemocnicích ve Velké Británii a Bc. Jaroslavy Zárubové o kontrole a manipulaci se zdravotnickými prostředky na klinikách IKEM. V druhé polovině konference se hovořilo o systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2008 v provozu plzeňské nemocniční lékárny. Sdělení přednesla PharmDr. Marie Srchová, o zajištění bezpečnosti ředění cytostatik ve FN Plzeň hovořily PharmDr. Dagmar Kubíková a PharmDr. Blanka Švarcová. Kazuistiku o dlouhodobém podávání nesteroidních antiflogistik přednesl Mgr. Petr Červený, též z FN Plzeň. Diskuze nad odbornými tématy zakončila odpolední konferenci, o jejíž pořádání se zasloužil pracovní výbor v čele s Mgr. Ninou Müllerovou, předsedkyní plzeňského regionu ČAS, za což všem patří veliký dík. Věříme, že další plánované akce v roce 2013 budou mít stejnou, ne-li vyšší účast. Sledujte proto naše webové stránky a nezapomeňte se včas přihlásit. Na setkání s vámi se těší výbor plzeňského regionu ČAS.
 

Mgr. Nina Müllerová, předsedkyně regionu Plzeň ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si