COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Mgr. Eva Pfefferová
Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči

Novinky ve vzdělávání zdravotnických záchranářů v České a Slovenské republice byly hlavním tématem 1. ročníku odborné konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v přednemocniční i nemocniční neodkladné péči, která se konala v prostorách Západočeské univerzity v Plzni dne 15. 11. 2012.

Pořadatelem akce byla Katedra záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Odbornou garancí ji zastřešil a aktivně se jí zúčastnil doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc., z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Konference byla rozdělena do čtyř
sekcí. Nejobsáhlejší byla sekce s názvem „Vzdělávání a legislativa“, která posluchače seznámila s novinkami, ale i s problematikou ve vzdělávání zdravotnických záchranářů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Další bloky se věnovaly přednemocniční a nemocniční neodkladné péči a postřehům z praxe, které byly většinou předneseny formou kazuistik. Ze zahraničních hostů vystoupil prof. MUDr. Oto Masár, PhD., který přednesl příspěvek o výuce urgentní medicíny na Lékařské fakultě UK v Bratislavě. Dalšími významnými hosty byli prezident Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR Bc. Drahomír Sigmund, který přítomné seznámil se vzděláváním a postavením zdravotnických záchranářů v České republice, plk. MUDr. Michal Mareček z Letecké záchranné služby v Líních či přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice v Plzni doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.Program konference byl velmi rozmanitý a odborné přednášky zajímavé. Aktivní i pasivní účastníci konference dokázali vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru.

Mgr. Eva Pfefferová, Katedra záchranářství a technických oborů, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

 
  • tisk
  • předplatit si