COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 10 / 2013

Číslo 10 / 2013

Číslo 10 / 2013
Vychází 7. října 2013

 

Obsah čísla

Public relations
 

Pečovatelské lůžko Estetica - Vysoká funkčnost a nadčasový design

str. 1

Editorial
 

Žijte, dokud můžete

str. 1

Seriál
 

Nepřestěhuji se, neumím anglicky

str. 3

Rozhovor
 

„Rockové babičky“ mají recept na spokojené stáří

str. 4 - 7

Odborné téma
 

Sledování, vzdělávání a ošetřovatelský výzkum bolesti v ÚVN Praha

str. 8 - 12

Public relations
 

Měníme svět hojení ran!

str. 11

 

Dustojný a kvalitní život pro seniory s demencí

str. 13

Odborné téma
 

Krytí se Safetac® technologií – drahé, nebo ekonomické?

str. 14 - 16

 

Delirantní stavy

str. 17 - 19

 

Možnosti péče o seniora po propuštění z nemocnice

str. 20 - 22

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Postoje seniorů ke stáří a význam reminiscenčních aktivit

str. 23 - 25

 

Význam adherence k léčbě v souvislosti s kvalitou života HIV pozitivních pacientů

str. 26 - 30

Public relations
 

Preskripce vlhkého hojení ran se výrazně zjednodušila

str. 31

Praxe
 

Implementace paliativní medicíny v podmínkách rovníkové Afriky

str. 32 - 34

 

Mobbing, bossing a jejich vliv na práci sester

str. 35 - 36

Pro studenty
 

Po soustředění přicházejí beánie. Tak začal nový akademický rok na 3. LF UK

str. 37 - 39

Zpravodaj ČAS
 

Dřív jsme byly pro lékaře parťáky

str. 40 - 41

Informační servis
 

Anesteziologové se podvacáté sešli, tentokrát v Brně

str. 43

Nové knihy
 

Tréma a jak ji překonávat

str. 44

 

Klinická propedeutika v urgentní medicíně

str. 44

 

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství

str. 44

 

Ošetřovatelské diagnózy, Definice a klasifikace 2012–2014

str. 44

Informační servis
 

Pražští strážníci budou darovat krvetvorné buňky

str. 44

Právo
 

Ztráta chorobopisů

str. 45

Historie
 

Jak vznikl zubní kartáček? Z kosti se štětinami

str. 46 - 47