COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2013

Anesteziologové se podvacáté sešli, tentokrát v Brně

Datum: 7. 10. 2013
Autor: Jana Přecechtělová

Jubilejní XX. ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se konal ve dnech 19.–21. září 2013 v Hotelu International (Best Western Premier) v Brně. Pro účastníky byl připraven bohatý výběr přednáškových bloků rozdělených do lékařské a nelékařské sekce, přinášející nejnovější poznatky, informace a zkušenosti.

Prvním tématem nelékařské sekce byla Urgentní neodkladná péče. Jako první se svým sdělením Lukas na KARIM FNOL vystoupila V. Severinová. O mechanické srdeční masáži přístrojem Autopuls informovala P. Štěpánová a Y. Grunwaldová uzavřela blok přednáškou o přístroji TERMOGARD. O zkušenosti ze zahraničních misí se s přítomnými podělila Mgr. Jitka Dresslerová. Odpolední blok s názvem Kompetence sester v intenzivní péči zahájila L. Adamcová z Velké Británie, která ve své přednášce srovnávala kompetence sester u nás a ve Velké Británii. Novinky ve specializačním vzdělávání sester v intenzivní péči přednesla za NCONZO Mgr. Jana Nekudová a o kompetencích zdravotních sester z pohledu lékaře pohovořil MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Den uzavřel společný blok lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků s tématem Kompetence v anestezii aneb diskuze pokračuje…, ve kterém bylo upozorněno na nedostatečné vzdělávání sester vzhledem ke spektru činností, které vykonávají. Prof. K. Cvachovec upozornil na to, že momentálně neexistují důkazy o rozdílech v bezpečnosti pacientů anestezovaných lékaři nebo NLZP. Anesteziologické sestry stojí o vyšší kompetenci, ale zároveň za ni požadují odpovídající ohodnocení.

Prof. MUD r. Karel Cvachovec, CS c., ve své přednášce upozornil mj. na to, že momentálně neexistují důkazy o rozdílech v bezpečnosti pacientů anestezovaných lékaři nebo NLZP
foto: Jana Přecechtělová

Zajímavá témata nechyběla ani v dalších dvou dnech, ve kterých byly přednášky rozděleny do několika bloků. Velice diskutované bylo téma dlouhodobé umělé plicní ventilace (UPV). O své zkušenosti s ní se podělila J. Drábková, Mgr. E. Mičudová hovořila o projektu DUPV – alternativa pobytu ve zdravotnickém zařízení (FN Brno je výkonným realizátorem tohoto projektu). Sesterská sekce skončila druhý den kongresu blokem týkajícím se transplantace orgánů. Velký ohlas vyvolaly přednášky Intoxikace methanolem – dárce orgánů, kterou přednesl Tomáš Glac, DiS., a Ošetřovatelská problematika u dárce s nebijícím srdcem od Z. Vagnerové.

Jana Přecechtělová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si