COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2013

Klinická propedeutika v urgentní medicíně

Datum: 7. 10. 2013

/ Viliam Dobiáš / Grada Publishing, a. s. / 208 s., 399 Kč /

Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské obory je první publikací v ČR i na Slovensku, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím v ZZS, v operačních střediscích, na urgentních příjmech nemocnic a ambulancí aj. Je určena všem, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a s minimálním vybavením.

 
  • tisk
  • předplatit si