COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2013

Po soustředění přicházejí beánie. Tak začal nový akademický rok na 3. LF UK

Datum: 7. 10. 2013
Autor: Magda Hettnerová

Je polovina září a do chvíle, kdy se posluchárny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) zaplní novými studenty, zbývá ještě několik dní. Ti, kteří se přihlásili ke studiu některého z bakalářských oborů, jsou však spolu už teď. V překrásné lokalitě Dobronic u Bechyně, na pravém břehu řeky Lužnice, v dřevěných chatkách výcvikového střediska UK, mají třídenní soustředění studentů 1. ročníků, nejen magisterského, ale i bakalářského studia.

Cílem této akce je připravit studenty na studium na vysoké škole a zároveň jim umožnit seznámit se svými budoucími kolegy i vyučujícími jinak než v posluchárnách, vysvětluje přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. Hana Svobodová. Tento III . turnus je výjimečný právě tím, jej tvoří zhruba stovka budoucích studentů bakalářských oborů všeobecná sestra, dentální hygienistka, veřejné zdravotnictví a fyzioterapeut.

„Soustředění studentů 1. ročníků se na naší fakultě koná každý rok již více než 40 let. Protože jsme lékařská fakulta, jednalo se většinou o studenty oboru všeobecné lékařství. Díky nárůstu počtu bakalářských oborů na naší fakultě se nám podařilo letos vytvořit samostatný program i pro bakaláře, kteří do loňského roku jezdili na soustředění společně s mediky. Ale protože bakalářské studium se od magisterského liší a počet studentů bakalářských oborů stoupá, rozhodli jsme se pro ně letos uspořádat soustředění zvlášť,“ pokračuje H. Svobodová. To, že rozhodnutí bylo správné, potvrzují i budoucí studenti.

„Je to tu super. Studia jsem se hrozně bála, protože nejsem studijní typ. Ale teď, když jsme se tu seznámili nejen s kolegy, ale i s vyučujícími, kteří za námi sami přicházejí, odlehčí situaci a my tím pádem víme, že se na ně můžeme kdykoli obrátit a že se jich nemusíme bát, se už těším,“ říká dvaatřicetiletá Martina Procházková, která se přihlásila ke studiu oboru všeobecná sestra v kombinované formě. Soustředění, přestože studentům přináší především přednášky a informace o studiu a zvolených oborech, připomíná v mnoha ohledech i letní tábor.

„Informujeme studenty o podmínkách výuky a požadavcích studia, organizaci praxe apod., ale kromě toho jsou tu s námi i asistenti ústavu tělesné výchovy a studenti mají možnost si za hezkého počasí zahrát volejbal, beach volejbal, fotbal, tenis nebo si vypůjčit lodičky a spoustu dalšího,“ vypočítává Svobodová. „A protože tu jsou i za účelem seznámení, pořádají pro ně studenti z vyšších ročníků každý den i různé teambuildingové hry,“ pokračuje.

Olympiádu pro budoucí prváky připravili studenti z Trimedu. Soutěžilo se nejen v „transplantaci orgánů“, při které studenti vytvořili řetěz, v němž se musel každý jednotlivec obléci na operační sál a s orgánem co nejrychleji utíkat k dalšímu kolegovi, ale i v hodu injekční stříkačkou na „vemena“, což byly gumové rukavice naplněné vodou.
Výcvikové středisko Univerzity Karlovy v D obronicích u Bechyně má dlouholetou tradici. Studenti se sem jezdili rekreovat už před desítkami let.
Původní dřevěné chatky se však nedochovaly. Ty, které stojí na pravém břehu Lužnice dnes, jsou úplně nové. Původní totiž smetla poslední povodeň.
fota: Magda Hettnerová

„Hned první den jsme měli noční bojovku, která byla bezvadná. Jako úplně cizí lidé jsme museli vytvořit týmy a společně plnit v lese za tmy úkoly, které se vztahovaly ke zdravotnictví,“ popisuje Martina Procházková. „Včera jsme měli opékat buřty, ale bohužel pršelo, takže jsme si je nakonec jen ohřáli, ale až do rána jsme zpívali s kytarou. A dneska nás čeká olympiáda, na kterou se moc těšíme, protože náš tým má nejhezčí vlajku,“ směje se studentka. „Večer nás čeká ještě diskotéka v blízké obci, tak jsme zvědavé. Diskotéka se samýma babama bude zajímavá,“ přidává se se smíchem další studentka kombinované formy studia Pavla Poncová. Ještě předtím je však čeká přednáška o správné péči o dutinu ústní a módní přehlídka zdravotnických oděvů firmy CADENZA.

O tom, jak se studentům program turnusu líbil nebo co by v něm příště změnili, se vedení fakulty dozví na konci pobytu z evaluačních dotazníků, které studenti vyplňují a odevzdávají. „Zpravidla ho hodnotí velice kladně a během roku na tento pobyt rádi a často vzpomínají,“ popisuje H. Svobodová. Fotky a vzpomínky z akce sdílejí studenti na sociálních sítích nebo si sami vytvářejí své webové stránky.

A jak vůbec vznikl nápad uspořádat úvodní soustředění i pro bakaláře? „Když jsem se stala proděkankou bakalářských oborů, mrzelo mě, že zatímco studenti magisterských oborů jezdí do Dobronic, pro bakaláře nic takového není,“ vzpomíná MUDr. Alena Doubková, CS c., odborná asistentka Ústavu anatomie 3. LF UK. „Nakonec se mi podařilo prosadit, aby se této akce účastnili také studenti bakalářských oborů a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Hned první pobyt byl naprosto perfektní. Přesto jsme narazili na problém – řada z nich má už rodiny a děti a někdo se o ně musel postarat. Nabídli jsme jim možnost, co kapacita Dobronic povolila, aby si s sebou vzali partnery a babičky, které jim děti pohlídají. První roky jsme jezdili s dětmi a musím říct, že pro nás bylo milé, když jme se pak od babiček dozvídali, že i pro ně to byla krásná dovolená, popisuje A. Doubková.

„Učím už 39 let a musím říct, že studenti, kteří již několik let pracují a pak se přihlásí ke studiu bakalářského oboru v kombinované formě, mají k učení úplně jiný vztah. Sami se pro studium rozhodli a vědí, že pro to musí udělat vše. Jsou plní elánu, chuti se učit a nadšení, což je hrozně fajn,“ dodává Doubková.

Program, který mají budoucí studenti na svém úvodním soustředění v Dobronicích, pro ně vymýšlejí jejich starší kolegové ze studentské organizace Trimed, která na 3. LF UK funguje velmi dobře. „Pro studenty prvních ročníků je to pak impulz i pro to, aby do této organizace vstoupili a podíleli se tak na životě a chodu fakulty, což je výborné,“ pokračuje přednostka Ústavu ošetřovatelství PhDr. Hana Svobodová.

A že 3. LF UK žije opravdu pestrým studentským životem, je jasné i z řady dalších akcí, které se na ní během roku dějí. „Pro nové studenty děláme kromě tohoto úvodního soustředění ještě další dvě aktivity. Jedna je den otevřených dveří, který se koná vždy zkraje roku, když se budoucí maturanti rozhodují, na kterou vysokou školu se přihlásit, a druhou je takzvaný orientační den, který se letos koná v neděli 29. září, den před zahájením výuky. Krátce při něm vystoupí pan děkan, pan proděkan a garanti jednotlivých oborů se svými sděleními a studenti z T rimedu pak své nové kolegy provedou po fakultě, ukážou jim, kde jsou které posluchárny či laboratoře, a provedou je i po nemocnici, v níž budou stážovat. Večer se pak konají takzvané beánie, což je přijímání studentů mezi spolužáky, jejichž součástí je křest prváků nějakou zábavnou formou, který provede pan děkan společně s panem proděkanem. Vždy se to koná v některém z pražských klubů a je to spojené se zábavou studentů i učitelů,“ popisuje přednostka Ústavu ošetřovatelství.

V průběhu roku pak studenti pořádají další veselice, jako například opékání prasete na Slapech, výlet parníkem v kostýmech a mnoho dalších. „Jsme malá fakulta a studenti si její život mohou utvářet sami za podpory vedení,“ uzavírá H. Svobodová.


k věci
O oboru veřejné zdravotnictví

Bakalářský obor veřejné zdravotnictví se na 3. LF UK vyučuje již od roku 1994. „Tehdy jsme jej otevřeli proto, že byl velký tlak nejenom ze strany EU na to, aby lidé pracující v hygienické službě měli vysokoškolské vzdělání stejně jako například všeobecné sestry,“ vysvětluje proděkan pro mezinárodní vztahy a akademickou mobilitu 3. LF UK a garant oboru veřejné zdravotnictví doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. Zájem o studium byl proto zejména ze strany asistentů hygienické služby velký. „Původní akreditační program byl ovšem nastavený tak, že lidé, kteří už pracovali zejména na hygienických stanicích, byli při přijímacích řízeních výrazně zvýhodněni. To bylo z mého pohledu nefér,“ vzpomíná Čelko. Jakmile tedy první akreditace oboru ze strany MZ ČR skončila, požádala fakulta o akreditaci novou a podmínky se změnily. „Bohužel díky transformaci hygienické služby blížící se devastaci u nás v posledních letech zájem o studium tohoto oboru klesá,“ říká proděkan. „Nicméně pro někoho, kdo se chce dál vzdělávat, nabízí tento obor široký základ znalostí z mnoha oblastí,“ pokračuje.

V bakalářském typu studia veřejného zdravotnictví na 3. LF UK získají studenti všeobecný přehled o hygieně, ovzduší, vodách, životním prostředí, platné legislativě apod., v prvním ročníku budou studovat i takové předměty, jako je biofyzika, chemie, molekulární biologie aj. Navazující magisterské studium tohoto oboru pak nabízí například Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně či Ostravská univerzita v Ostravě. Jako základ se toto studium může hodit i lidem, kteří by chtěli studovat atraktivní magisterské obory na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si