COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2013

Do Hradce zavítaly nejen perioperační sestry

Datum: 4. 11. 2013
Autor: Jana Přecechtělová

Ve dnech 25.–26. září se konal již druhý ročník Královéhradeckého kongresu perioperačních sester. Účastníky kongresu přivítaly prostory hotelu Nové Adalbertinum, kde byly připraveny bohaté přednáškové bloky se zaměřením na nové poznatky a novodobé postupy z operačních oborů a intenzivní medicíny. Nechyběla ani etika či edukace pacientů v perioperační péči.

Kongres perioperačních sester zahájila Ing. Bc. Z. Holečková, vrchní sestra OCSS ve FN Hradec Králové. Jako první vystoupila se svým sdělením s názvem Zdravotnická legislativa náměstkyně ošetřovatelské péče FN Brno Mgr. E. Mičudová, která v něm přirovnala legislativu k velké džungli, v níž se vyzná jen málokdo. Přednášku zakončila slovy: „Kdo je připraven, není zaskočen!“ Podle ní není pro sestru důležité vyznat se v legislativě, ale vědět, kde má hledat, když je to potřeba. O tom, zda lze ještě zlepšit perioperační péči a co sestra ze své pozice může a nemůže ovlivnit, informovala přítomné Ing. J. Jedličková, vrchní sestra OCSS FN Brno.

Perioperační sestry se sešly v hotelu Nové Adalbertinum na svém druhém královéhradeckém kongresu
foto: Ing. Michal Baše, OCSS, FN HK

Odpolední blok odstartoval slavnostní křest kalendáře 2014 s názvem I my jsme ženy, odhalte svět instrumentářek, který nafotily perioperační sestry FN Hradec Králové. Výtěžek z jeho prodeje (k dostání je u Ing. Bc. Z. Holečkové) podpoří léčbu rakoviny prsu brachyterapií. Poté následovala zajímavá přednáška D. Polanské z GPO nemocnice Most s názvem Zázraky se dějí aneb odložený porod dvojčat, v níž popsala zkušenosti s úspěšně oddáleným porodem zdravé holčičky o 71 dní. Afghánistán očima sestry popsala hlavní sestra AVZ 6848 Hradec Králové Mgr. H. Koďousková. Poukázala na neustále se zlepšující péči – zatímco zpočátku fungovaly základny s lékařskou péčí ve stanech a později ve speciálně upravených kontejnerech, dnes se již budují celobetonové budovy, které nejenže zajistí lékařskou péči na vysoké úrovni, ale ochrání i samotné zdravotníky, protože odolají i raketové střele. Přidala i zajímavou kazuistiku malého dítěte, které mělo v těle třímetrovou škrkavku, které byla původně delší, ale v průběhu vytahování se přetrhla.

Výtěžek z prodeje kalendáře s názvem I my jsme ženy, odhalte svět instrumentářek na rok 2014 podpoří léčbu rakoviny prsu brachyterapií
foto: Ing. Michal Baše, OCSS, FN HK

Na téma historie srdeční chirurgie ve FN HK promluvil prof. MUDr. J. Dominik, CS c., který popsal nejen první operace stenóz srdce a plic, ale i moderní operace srdce při mimotělním oběhu a na „živém“ srdci. O tom, co je nového v diagnostice a chirurgické léčbě karcinomu prsu, stejně jako o přístroji Bio Vision informoval přítomné MUDr. P. Jandlík, Ph.D., z Chirurgické kliniky FN HK. Zajímavé zkušenosti s tím, jak vypadá péče o pacienty v Japonsku a Č íně, přednesl přednosta Urologické kliniky FN HK doc. MUDr. M. Broďák, Ph.D. Kromě tamního zdravotního systému popsal i zajímavý případ, při němž poslali lékaři k testům do tří různých laboratoří vzorek zeleného čaje. Výsledné nálezy byly překvapivé – kalcifikace prostaty, testiální cysta a dokonce i protonové ozáření.

Největší úspěch měla u posluchačů přednáška přednosty Chirurgické kliniky prof. MUDr. A. Ferka, CSc., na téma Vliv pohlaví na vztahy na pracovišti. Profesor Ferko pohovořil na téma Chirurg a testosteron a přítomným ukázal výsledky svého dotazníkového šetření. Dotazník hodnotil vztah k oboru, k pracovišti, k pohlaví a vnímání a náklonnost k druhému pohlaví. Šetření se zúčastnili lékař chirurg, lékařka chirurg, sestra na JIP a perioperační sestra. Z výsledků vyplynulo, že z mužského pohledu má pohlaví vliv na vztahy na pracovišti.

MUDr. P. Motyčka, Ph.D., z Chirurgické kliniky FN HK zase hodnotil práci sestry na operačním sále z pohledu lékaře a podle průzkumu hodnocení mu jako „ideální sestra“ vyšla ta, která má znalosti, přiměřeně mluví, s velmi dobrým smyslem pro humor, s vynikajícími teoretickými znalostmi a šestým smyslem, která neustále sleduje, co se na sále zrovna děje, a je schopná rychle reagovat. Popsal i své první setkání s instrumentářkou na operačním sále: „Jako student 3. ročníku medicíny, vážící 60 kg, jsem byl vypsaný k asistenci. Po chvíli mi začala vibrovat kolena a háky byly čím dál těžší. Šikovná sestra nejenže reagovala na operatéra, sušila mu čelo, ale ještě mi pomáhala držet háky. Od té doby patří perioperačním sestrám můj veliký obdiv.“

Na závěr kongresu ještě proběhla exkurze ve FN Hradec Králové. Účastníci si mohli zvolit mezi oddělením urgentní medicíny, centrální sterilizací, centrálními operačními sály či Aesculap akademií společnosti B. Braun Medical.

Jana Přecechtělová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si