COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2013

Na XX. kongresu České internistické společnosti ČSL JEP v Praze se představila i novinka v hojení ran

Datum: 4. 11. 2013
Autor: Magda Hettnerová

Výroční XX. kongres české internistické společnosti ČLS JEP, na jehož organizaci se podílela řada odborných společností a Interní sekce ČAS , se konal ve dnech 2.–5. října v K ongresovém centru v Praze. Současně s ním probíhal v Kongresovém centru i Evropský internistický kongres, na kterém vystoupila řada přednášejících nejen z Evropy, ale i z Ameriky, Asie, Afriky či Austrálie.

Součástí XX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP byla mj. i sesterská sekce, která se konala v pátek 4. října. přinesla řadu sdělení týkajících se například biologické léčby, diabetu mellitu, asistované peritoneální dialýzy, KPR či měření krevního tlaku v domácím prostředí.

Jeden blok tvořilo. sympozium společnosti Expharma, na němž vystoupili s velmi zajímavými přednáškami doplněnými o instruktážní videa zahraniční odborníci D. Leaper (Cardiff, UK) s přednáškou. názvem Revisiting TI ME a O. Assadina (Vídeň, AT. s přednáškou Use of antimicrobial wound dressings in wound care. Součástí bloku, který se těšil zájmu 80 posluchačů, bylo i představení naprosté novinky. hojení ran – trojrozměrného obvazu Altrazeal. S přednáškou. tom, co je Altrazeal. jak funguje, vystoupila Mgr. Jitka Hovorková z pražské FN. Motole. „Altrazeal tvoří směs organických polymerů,“ uvedla na úvod. tím, že výrobek byl. ČR notifikován MZ ČR. březnu 2013. FN Motol s ním začala ihned pracovat.

„Funguje tak, že práškové částice obvazu absorbují exsudát. rány, následně hydratují. agregují, čímž vytvoří flexibilní obvaz. nanokapilárami (nanopóry) o velikosti 4–7 nm,“ vysvětlila. Nanokapiláry umožní odvod vodních par. přístup kyslíku. povrchu rány, ale zároveň díky své velikosti brání průniku bakterií. Další kladnou vlastností tohoto obvazu v prášku je fakt, že na ráně vytvoří mírný podtlak. mm Hg (kapilární síly), díky čemuž má. ránou plný kontakt. „Obvaz se vyznačuje schopností absorbovat velké množství tekutin. jeho mechanické vlastnosti. obsah vody (68 %) jsou podobné jako. měkkých tkání,“ popsala přednášející.

Na satelitním sympoziu společnosti Expharma se představila mimo jiné i novinka v hojení ran – trojrozměrný obvaz Altrazeal
foto: We Make Media, s. r. o.

Díky svým vlastnostem se Altrazeal hodí. léčbě chronických ran, jako jsou např. diabetická noha, bércové vředy či dekubity, chirurgických ran či povrchových plošných ran (např. odběry kožních štěpů nebo popáleniny 2. stupně). Tyto rány však musejí být „čisté“, tj. bez nekrotické tkáně,. musejí vytvářet exsudát.

K čemu se naopak Altrazeal nehodí, je léčba ran nevytvářejících exsudát, popálenin 3. stupně, infikovaných ran a ran se suchou nekrózou.

Použití Altrazealu je velice jednoduché. Prášek, který je. nás zatím dodáván v blistru. obsahu 0,75 g, se nasype na ránu do výšky asi 1–2 mm. Pokud není rána dostatečně vlhká, zvlhčí se prášek (nakapáním či rozprašovačem – pozor však, aby. rány „neodlétl“) např. fyziologickým roztokem, Aqvitoxem-D, Prontosanem, Betadinem aj.. špachtlí nebo pinzetou se do rány stlačí. Pokud pacient spolupracuje, není už nutné sekundární krytí, pokud ne, je nejlepší použít silikonovou mřížku či netkaný textil. Prášek lze průběžně doplňovat. převaz je možný po 7–10 dnech. Po zahojení rány se obvaz. rány sám odloupne. Pokud bychom jej chtěli odstranit, stačí obvaz zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem po dobu asi 3–5 minut. následně jej odstranit lehkým nadzvednutím pinzetou nebo obdobným nástrojem.

S tím, jak vypadá použití Altrazealu v praxi, seznámila autorka příspěvku přítomné v šesti připravených kazuistikách.

První se týkala ženy (r. 1927). pergamenovou kůží, která měla ránu na LHK. Od 21. 3. jí byl aplikován Altrazeal společně. F1/1. 29. 3. byla rána zahojená. Altrezeal byl na ráně celkem. dní. Druhým případem byla žena (r. 1921) s chronickou žilní insuficiencí, ulcus cruris asi. rok. 10. 6. byla do FN Motol přeložena. ÚVN Střešovice, kde byla ošetřována Granuflexem. Od 11. 6. jí byl na ránu aplikován Altrazeal společně s Prontosanem. 3. 7. byla rána zhojená. Altrazeal byl na ráně celkem 23 dní. Následovaly ještě další čtyři kazuistiky, v nichž byl Altrazeal aplikován po dobu 19, 8, 16. 35 dní.

Výhody, které autorka příspěvku zdůraznila, zahrnovaly především dobré výsledky. povrchových čistých defektů na končetinách, rychlou epitelizaci a granulaci defektů, podle pacientů je krytí nebolestivé, příjemné. neomezuje je. pohybu, není třeba sekundární krytí a po zhojení vzniká kvalitní jizva. Nevýnezastuhodami jsou podle ní delší doba. získání zkušeností. použitím materiálu, nevhodnost použití Altrazealu na klasická predilekční místa, pozor je třeba si dát i na „neošetřené“ pacienty.

Co se týče finančních nákladů, vypočítala přednášející náklady na specializovahojení a den na 90 Kč (1 blistr /650 Kč vč. DP H/ na ránu. velikosti 10 × 10 cm, převaz průměrně 1× týdně, započítaná práce sestry, oplachový roztok, sterilní pinzeta, rukavice, sekundární krytí) při průměrné době zhojení po 14 dnech.

„Plusem je relativně krátká doba zhojení, minimalizace počtu převazů a méně práce pro personál, mínusem jsou. krátkodobého hlediska vyšší náklady,“ dodala na závěr.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si